Tuote

Lämpötilan säätö kondenssi- ja ei-kondensoivissa kattilajärjestelmissä

Optimaalisen kattilajärjestelmän suunnittelu

Haaste:

Ei-kondensoivat kattilat voivat toimia vain, jos kattilan paluuveden lämpötila ei laske savukaasun sisältämän kosteuden kastepisteen alapuolelle. Savukaasun kondensoituminen voi aiheuttaa huomattavaa lämmityskattilan syöpymistä, kun taas liian suuri lämpötilaero aiheuttaa lämpöshokin.

Kondenssikattiloissa taas savukaasun on kondensoiduttava lämmönvaihtimissa, jotta kattilat toimisivat tehokkaasti. Jos kattilan paluuveden lämpötila on liian korkea, kondensoituminen on vähäistä tai sitä ei tapahdu lainkaan.

Ratkaisumme:

Ei-kondensoivissa kattiloissa voidaan käyttää TPE3-pumppua ja lämpötila-anturia sen sijaan, että käytettäisiin normaalia täydellä nopeudella toimivaa kattilan ohituspumppua. Anturi mittaa kattilan paluuveden lämpötilaa ja varmistaa, että se pysyy oikeana koko ajan. Tämä varmistaa kattilan optimaalisen korroosiosuojauksen ja alentaa käyttökustannuksia.

Kondenssikattiloissa voidaan hyödyntää FLOWLIMIT-ominaisuutta, joka asettaa järjestelmän maksimivirtauksen ja siten ylläpitää oikean paluulämpötilan ja mahdollistaa kondensoitumisen. Tämä varmistaa paremman hyötysuhteen hyödyntämällä latenttia lämpöpotentiaalia.

Ei-kondensoivien lämmityskattiloiden nykyaikaisia ohituspumppuja ja taajuusmuuttajakäyttöjä voidaan konfiguroida ja säätää monin tavoin. Tutustu älykkääseen ratkaisuun raportissamme.

Valitse älykäs ratkaisu

Perinteinen kattila

Korkea paluuveden lämpötila varmistaa luotettavan toiminnan. Mutta jos se on liian korkea, hyötysuhde kärsii.

Perinteisen lämmityskattilan shuntti pitää paluuveden lämpötilan savukaasun kastepisteen yläpuolella, mikä estää korroosion ja lämpöshokin.

Kattilan ohituspumpun optimaalinen ohjaus saavutetaan järjestelmän antureilla, jotka mittaavat menoveden lämpötilaa (TF) ja paluuveden lämpötilaa (TR). Tällöin pumppu reagoi näiden arvojen muutoksiin ja säätää virtaamaa, kun TR saavuttaa minimi- tai maksimirajan. Tämän lisäksi se tarkkailee lämpötilaeroa kattilan yli, ΔT = TF– TR, ja antaa varoituksen, kun asetettu raja ylittyy.

TPE3-pumpussa on sisäänrakennettuna kaikki toiminnot, jotka mahdollistavat kattilan ohituspumpun optimaalisen ohjauksen, mikä takaa lämmityskattilan hyötysuhteen ja luotettavan toiminnan.

Kondenssikattila

Paluulämpötilan pitäminen matalana on hyvän hyötysuhteen avain. Ratkaisu on pumpun älykäs säätö.

Kondenssikattila voi tyypillisesti parantaa hyötysuhdetta 10-12 % verrattuna perinteiseen lämmityskattilaan. Hyötysuhteen parannus riippuu kuitenkin suurelta osin paluuveden lämpötilasta (TR). Mitä matalampi TR, sitä paremmin höyrystymisen latenttilämpö saadaan talteen ja sitä parempi on kattilan hyötysuhde.

TR riippuu järjestelmän virtaamasta ja siksi oikean toimintapisteen määrittämisellä on suora yhteys kattilan taloudellisuuteen. Järjestelmän painehäviön ennakoiminen voi kuitenkin olla haasteellista. TPE3-pumpun FLOWLIMIT-toiminto tarjoaa älykkään ratkaisun tähän, koska se asettaa järjestelmän maksimivirtaaman. Tämä siirtää toimintapistettä ja varmistaa optimaaliset lämpötilat savukaasujen kondensoitumiselle.

Muut aiheeseen liittyvät artikkelit

Tutustu aiheeseen liittyviin artikkeleihin Tutkimukset ja raportit -osiossa.

Aiheeseen liittyvät sovellukset

Tutustu aiheeseen liittyviin sovelluksiin.

Liittyvät tuotteet

Tutustu aiheeseen liittyviin Grundfos-tuotteisiin.