Tuote

Meidän on käytettävä ja käsiteltävä vettä fiksummin

Kasvavasta veden- ja energiantarpeesta huolimatta saastutamme ja tuhlaamme edelleen luonnonvarojamme. Maailman niukkojen vesivarojen saatavuus on heikentynyt makean veden saastumisen vuoksi, mikä johtuu riittämättömästi käsitellyn tai käsittelemättömän jäteveden johtamisesta jokiin, järviin, pohjaveteen ja rannikoille. Yhteensä 80% kaikesta jätevedestä palautuu luontoon ilman asianmukaista käsittelyä.

Kun yhä useammat muuttavat kaupunkeihin, kulutus lisääntyy ja tavaroiden valmistaminen taas kuluttaa enemmän vettä. Tämä vesi muodostaa valtavan osan päivittäisestä vedenkulutuksestamme, vaikka se jää meiltä täysin näkymättömiin. Kaikkien käyttämiemme tuotteiden valmistus tai syömämme ruoan tuottaminen kuluttaa vettä. Esimerkiksi farkkujen valmistamiseen kuluu 8 000 litraa vettä ja yhden älypuhelimen valmistamiseen 12 760 litraa - mikä on valtava määrä. Mutta jos alkaisimme kierrättää vettä älykkäiden vedenkäsittelyratkaisuiden avulla, voisimme vähentää sen kulutusta huomattavasti. Tällä tavoin viisi älypuhelinta voitaisiin valmistaa samalla vesimäärällä yhden sijasta.

Veteen liittyvät haasteet aiheuttavat suoraan ympäristöön liittyviä, sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, jotka koskevat meitä kaikkia. Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa: Poliitikkojen on pantava täytäntöön tarvittava lainsäädäntö, kaupunkien on otettava käyttöön vesi- ja energiatehokkaampia ratkaisuja ja yritysten on panostettava vastuulliseen vedenkäyttöön, -kierrätykseen ja -käsittelyyn sekä energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

Yhdessä pystymme varmistamaan puhtaan veden saannin, vähentämään veden- ja energiankulutusta sekä minimoimaan vesihävikin - vähentäen luononvaroihin kohdistuvaa rasitusta.

Faktat

Vesijalanjälki

Nykyään noin 90% veden jokapäiväisestä kulutuksesta tapahtuu näkymättömissämme. Suuri osuus käytetään asumismukavuuden ylläpitämiseen sekä ruoan ja tavaroiden tuotantoon.

Lähde: Maailman vesineuvosto

Kuluttajien käyttäytyminen

Kuluttajien käyttäytymisen ja kulutustottumusten muutosten odotetaan lisäävän vedenkulutusta 40% ja energiankulutusta 50% vuoteen 2030 mennessä.

Lähde: Euroopan komissio: kasvava kulutusmyönteisyys

Veden käyttö

Kotitalouksien vedenkulutus on vain 10 % koko maailman vedenkulutuksesta. Noin 70 % käytetään maataloudessa ja loput 20 % teollisuudessa.

Lähde: Maailman vesineuvosto

Älykkäiden vedenkäsittelyratkaisuiden avulla voimme muuttaa maailmaa

Älykkäillä vedenkäsittelyratkaisuilla on ratkaiseva merkitys maailman suurimpien vesihaasteiden ratkaisemisessa. Jäteveden käsittelyyn, veden saastumisen vähentämiseen ja teollisuuden jäteveden kierrätykseen on jo olemassa ratkaisuja, joilla voidaan vähentää veden kokonaiskulutusta. Nämä ratkaisut voivat muuttaa jätteen resurssiksi.

Veden kierrätys mahdollistaa jäteveden hyödyntämisen pintakäsittelylaitoksella

Aikaisemmin Grundfosin likainen CED-prosessivesi käsiteltiin paikan päällä sijaitsevassa esikäsittelylaitoksessa. Siellä suoritettiin perussuodatus ja esikäsittely ennen veden johtamista kaupungin omalle jätevedenpuhdistamolle. Grundfos rakensi täydellisen jäteveden käsittely- ja kierrätysjärjestelmän CED:n huuhteluvedelle. Enää se ei ollut jätettä, vaan resurssi.

Haluatko lisätietoja?

Ainoa tapa saada aikaan muutos, on toimia. Alta löydät lisämateriaalia aiheesta, kuten katsauksen nykyisiin ratkaisuihimme.