VIRTAAMALTAAN ENINTÄÄN 60 l/h POHJAVENTTIILEITÄ KOSKEVA TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE (pienet annostelupumput)

KAIKKIEN HAPETTAVIEN KEMIKAALIEN KANSSA KÄYTETTÄVIIN PE‑ JA PVDF-POHJAVENTTIILEIHIN ON ASENNETTAVA KORVAAVA VAIHTOSARJA

Tässä turvallisuusilmoituksessa tiedotetaan pienten Grundfos-pohjaventtiilien (maks. 60 l/h) ja hapettavien kemikaalien yhteensopimattomuudesta. Tällaisia hapettavia kemikaaleja ovat mm. peretikkahappo (PAA)‑ ja vetyperoksidi (H2O2) ‑seokset. Ilmoitus koskee sekä pintarajoilla varustettuja että ilman pintarajoja olevia pohjaventtiilimalleja.

Mekaanisen tai fysikaalisen vaikutuksen, kemiallisen hajoamisen tai kemiallisen yhteensopimattomuuden vuoksi on mahdollista, että pohjaventtiilin painon valettu suojus saattaa kulua/syöpyä puhki ajan mittaan, jolloin painon sisällä oleva hiiliteräs altistuu kemikaalille.

Pohjaventtiilin painon suojuksen mahdollisen rikkoutumisen seurauksena saattaa syntyä kemiallinen reaktio, joka voi johtaa liuossäiliön rikkoutumiseen tai jopa kemikaalin roiskumiseen kemiallisen reaktion seurauksena. Annosteltavalla kemikaalilla on suuri vaikutus mahdollisesti syntyvään vaaratilanteeseen.

 
Grundfosin ohje ja suositus:

Käytettäessä pohjaventtiileitä yhdessä hapettavien kemikaalien kanssa, kuten peretikkahappo (PAA)‑ ja vetyperoksidi (H2O2) ‑seosten kanssa, tulee noudattaa seuraavia ohjeita:  

  • Kaikki hiiliteräksestä valmistetut PE‑ tai PVDF-painot tulee korvata keraamisilla painoilla ja uusilla sihdeillä. 

  • Käytä aina suojavarusteita työskennellessäsi kemikaalisäiliöiden läheisyydessä (suojavisiiri tai suojalasit sekä pitkävartiset käsineet). 

  • Varmista aina kemikaalisäiliön asianmukainen ilmanvaihto, jotta säiliöön ei muodostu painetta (esim. korvausilmaventtiilillä ja tarvittaessa ilmansuodattimella).  

  • Tarkista pohjaventtiili aina säiliönvaihdon yhteydessä. 

  • Noudata annosteltavan kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeita. Kysy mahdolliset lisätiedot kemikaalin toimittajalta.  

 

Ratkaisu: 

Grundfos on kehittänyt kaksi uutta vaihtosarjaa, jotka sisältävät uuden keraamisen painon ja sihdin alkuperäisen osan korvaamista varten. Vaihtosarjat sopivat sekä pintarajoilla varustettuihin että ilman pintarajoja oleviin pohjaventtiileihin. 

  • PE-versiot: PN 92700245 

  • PVDF-versiot: PN 92700239 

Voit tilata nämä vaihtosarjat maksutta paikalliselta Grundfos-myyntiyhtiöltäsi.Sideskift

 

Grundfos-asiakkaita kehotetaan toimimaan seuraavien ohjeiden mukaan: 

  1. Vaihtosarjoja voit tilata ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi tai Grundfosiin. 

  1. Tarkkaile hapettavien kemikaalien yhteydessä käytettäviä pohjaventtiileitä huolellisesti ja poista ne käytöstä heti, jos havaitset niissä hapettumisen merkkejä (esim. kuplia). 

 
Pahoittelemme asiasta mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa. Turvallisuus, vastuullisuus ja luotettavuus ovat meille kuitenkin ensiarvoisen tärkeitä. 

Grundfos-pohjaventtiileissä on seuraavat osat: letkuliitin taipuisaa letkua varten, takaiskuventtiili, sihti, mustasta hiiliteräksestä valmistettu paino ja kaksi lisävarusteena saatavaa pinta-anturia, signaalikaapeli sekä muovikorkki taipuisaa letkua varten. Saatavilla on kaksi materiaalivaihtoehtoa: PE ja PVDF. Pohjaventtiilit myydään erikseen, sarjoina tai yhdessä annostelupumppujen kanssa.