01-06-2015

Tärkeä turvallisuusvaroitus Grundfos Conlift pumpuista

Grundfos on julkaissut turvallisuusvaroituksen vanhemman mallisista CONLIFT pumpuista, jotka on valmistettu vko 47, 2007 tai aikaisemmin. Pumput muodostavat vaarallisen tulipaloriskin tietyissä tilanteissa.

Turvallisuus ja tuotteidemme luotettavuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Siksi julkaisemme turvallisuusvaroituksen monissa kohteissa käytettyihin kondenssivesipumppuihimme liittyen. 

CONLIFT-pumppuja käytetään kondesnssivesien poistoon sekä liikerakennuksissa että yksityistalouksissa. Pumppuja käytetään kohteissa, joissa kondenssivesi ei pääse poistumaan luonnollisesti tai kondenssiveden lähde sijaitsee poistoveden tason alapuolella. Tyypillisesti pumppuja käytetään kondenssikattiloissa, savupiipuissa, ilmastointilaitteissa, kosteudenpoistolaitteissa sekä jääkaapeissa.

Grundfos on tutkimustensa perusteella todennut, että tietyissä olosuhteissa (yli 10A kotitaloussulakkeita käytettäessä), vko 47/2007 tai aikaisemmin valmistetun CONLIFT pumpun moottori saattaa ylikuumeta, mikä voi johtaa pumpun syttymiseen tuleen. 

Vko 48/2007 ja sen jälkeen valmistetuilla CONLIFT pumpuilla ei ole tätä riskiä, sillä niiden rakenne poikkeaa huomattavasti aikaisemmasta mallista.

Grundfos kehottaa painavasti loppuasiakkaita tarkastamaan onko heillä käytössään viallinen CONLIFT pumppu ja ottamaan yhteyttä pumpun asentajaan sen vaihtamiseksi, mikäli näin on. Vaihto on asiakkaalle ilmainen.

Grundfos ja sen yhteistyökumppanit vastaavat kysymyksiin tarvittaessa.

Korjaavat toimenpiteet

1) Grundfos vaihtaa kaikki vko 47/2007 ja sitä ennen valmistetut CONLIFT pumput uusiin ilman veloitusta. Grundfos vastaa vaihdon aiheuttamista kustannuksista (katso lisätiedot alta). 

2) Tulipaloriski on epätodennäköinen mutta sitä ei voida poissulkea. Siksi käyttäjän on riskin välttämiseksi katkaistava virta pumpusta, kunnes pumppu on vaihdettu. Pumppuun liitetty laite, esim. kondenssikattila, ilmastointi- tai kosteudenpoistolaite tai jääkaappi on myös kytkettävä pois päältä kondenssivesivuodon estämiseksi.

3) Grundfos tiedottaa jälleenmyyjille, asentajille ja loppukäyttäjille tietyllä aikavälillä valmistettujen CONLIFT pumppujen tulipaloriskistä ja vaadittavista toimenpiteistä.

4) Grundfos julkaisee turvallisuusvaroituksen verkkosivustoillaan ja muissa tiedotuskanavissaan ja tarjoaa lisätietoa ja apua.

Huomaa – tämä varoitus ei koske CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 tai CONLIFT2 pH+ -malleja.

Pahoittelemme syvästi tämän teille aiheuttamaa vaivaa mutta turvallisuus, vastuullisuus ja luotettavuus on meille ensiarvoisen tärkeää.

Viallinen CONLIFT pumppu on samanlainen kuin kuvassa.