Slučaj

Nova hidraulika osigurava operativnu pouzdanost rada – nužnu za transport sirovih otpadnih voda

U zapadnoj regiji Španjolske osiguran je pouzdan rad u mreži sirovih otpadnih voda, a problemi začepljenja na crpnoj stanici riješeni su novim Open S-tube® rotorom instaliranim u jednoj od njihovih SL crpki.

Na ovom se području Španjolske regionalna uprava za vode suočila s izazovom osiguranja rada bez začepljenja u svojim crpnim stanicama. Posljedice ako to ne učine mogu se pokazati kritičnim za njihovo poslovanje. Vodno tijelo je dio jednog od najvećih javnih poduzeća u Španjolskoj, a upravitelj opreme regionalnog vodnog tijela odgovoran je za osiguravanje nesmetanog rada svih postrojenja i crpnih stanica na dodijeljenom području.


Situacija

Za vodne vlasti je operativna pouzdanost apsolutna nužnost. Obavezni je zahtjev osigurati siguran i predvidljiv transport otpadnih voda i niske operativne troškove. Predmetna crpna stanica prima otpadne vode s jednog od područja u gradu gdje je postavljena.

Glavni razlog problema s začepljenjem bio je taj što mehanički zaslon koji bi trebao djelovati kao predobrada za uklanjanje većih suspendiranih krutina nije uvijek bio na svom položaju. Za ovu određenu crpnu stanicu to je zbog poteškoća u pristupu. U trenutnoj situaciji potrebno je izvaditi i očistiti crpke tri do četiri puta tjedno.

Crpne jame. Crpke su mokro instalirane.


Rješenje

Voditelj postrojenja zatražio je od Grundfosa pomoć u rješevanju situacije i rješenje za velike krutine. Rješenje je moralo uzeti u obzir nepostojanje dobre predobrade i stalni dolazni protok otpadnih voda s visokom koncentracijom krpa (između ostalog, higijenske maramice), što uvelike komplicira rad zbog kontinuiranog začepljenja crpki.

Nakon proučavanja situacije, razmatranja lokacije, karakteristika crpne stanice i s obzirom na kvalitetu vode, za rješavanje problema začepljenja Grundfos je isporučio SL crpku opremljenu Open S-tube® rotorom.


Rezultat

S obzirom na to da su prethodno bile potrebne tri do četiri intervencije tjedno za izbacivanje crpki i dva sata za odčepljivanje i čišćenje svake crpke, kupac može uštedjeti šest do osam sati tjedno na radu. To znači da se u prosjeku 350 sati godišnje štedi za uporabu u drugim važnim zadacima u crpnoj stanici, dok crpke rade kako bi trebale.

Srodni proizvodi

Pronađite proizvode Grundfosa koji se odnose na ovu temu.

Ostali povezani slučajevi

Pročitajte srodne priče kupaca koji su također imali koristi od Grundfos rješenja.

Ostali povezani članci i uvidi

Pronađite srodne članke s istraživanjima i uvidima iz Grundfosa.