Whitepaper

Nabavite članak: Priprema vode i kontrola propuha

Voda koja se koristi u industrijskim rashladnim tornjevima ima posebne potrebe i zahtjeve.
Ako voda ne zadovoljava određene kemijske i biološke parametre, rad hlađenja može biti skup i neučinkovit. Također može dovesti do biološke kontaminacije koja može rezultirati legionelom i drugim zdravstvenim rizicima.

Preuzmite brošuru i otkrijte pouzdanu metodu za obradu rashladne vode u tornju, koja u kombinaciji sa optimizacijom za puhanje predstavlja najveću priliku za poboljšanje sigurnosti i učinkovitosti vode.