Pitanja i odgovori

ZA UPORABU U KOMBINACIJI SA SIGURNOSNIM UPOZORENJEM ZA TROFAZNE CRPKE UNILIFT APB I TROFAZNE PRECRPNE STANICE MULTILIFT MSS

 

P: Na koje se proizvode odnosi upozorenje?

O: Na trofazne crpke UNILIFT APB proizvedene od 49. tjedna 2016. do 37. tjedna 2017.

Br. artikla: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 96468194

O: Na trofazne precrpne stanice MULTILIFT MSS proizvedene od 27. tjedna 2012. do 37. tjedna 2017.

Br. artikla: kompletne jedinice: 97901027, 97901029, 98714824 (samo Kina), 97901061, 97901063, 98721203

s ovim motorima: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

 

P: Kako mogu utvrditi odnosi li se upozorenje na moj proizvod?

O: Provjerom natpisne pločice na crpki ili motoru ili provjerom je li broj artikla vašeg proizvoda na navedenom popisu. Prije provjere uvjerite se da je crpka ili precrpna stanica isključena iz napajanja.

P: Je li ovo upozorenje ozbiljno?

O: Da. Proizvodi na koje se odnosi upozorenje mogli bi ozbiljno ugroziti zdravlje korisnika.

 

P: Što se može dogoditi?

O: Navedeni proizvodi mogu u određenim okolnostima prouzročiti strujni udar.

 

P: Smijem li upotrebljavati instaliranu crpku dok se ne zamijeni?

O:  Da, ali ne dodirujte crpku ni metalne dijelove povezane s proizvodom. Odmah se obratite svojem instalateru ili ovlaštenom servisnom partneru tvrtke Grundfos radi popravka ili zamjene proizvoda. Crpke u mobilnoj uporabi ne smiju se upotrebljavati dok se ne zamijene.

 

P: Zašto se upozorenje odnosi samo na navedeno razdoblje?

O: Ostali proizvodi dotične serije proizvedeni izvan navedenog razdoblja drukčije su dizajnirani ili imaju druga rješenja u pogledu zaštitne sklopke.

 

P: Kako ukloniti rizik?

O: Isključivo zamjenom ili popravkom dotičnih proizvoda.

 

P: Imam trofaznu crpku UNILIFT APB ili trofaznu precrpnu stanicu MULTILIFT MSS. Što trebam učiniti?

O: Odmah poduzmite nužne mjere. Ne dodirujte crpku. Obratite se svojem instalateru ili ovlaštenom servisnom partneru tvrtke Grundfos bez odlaganja i odredite termin za popravak ili zamjenu. U slučaju nejasnoća obratite se instalateru za pomoć.

 

P: Jesu li proizvodi proizvedeni izvan navedenih razdoblja sigurni?

O: Da. U novim proizvodima pogreška je ispravljena, a proizvodi proizvedeni izvan navedenih razdoblja drukčije su dizajnirani.

 

P: Komu se mogu obratiti za pomoć u slučaju nejasnoća i ako trebam više informacija?

O: Za više informacija obratite se svojem instalateru ili ovlaštenom servisnom partneru tvrtke Grundfos.

 

P: Tko će platiti zamjenu ili popravak?

O: Grundfos će pokriti sve troškove povezane s popravkom i zamjenom dotičnih proizvoda.

 

P: Što trebam učiniti ako imam crpku koju povremeno upotrebljavam mobilno?

O: Odmah obustavite uporabu i obratite se svojem instalateru ili ovlaštenom servisnom partneru tvrtke Grundfos radi popravka ili zamjene. Ako ste crpku kupili na internetskoj trgovini, obratite se svojem instalateru ili ovlaštenom servisnom partneru tvrtke Grundfos.