2015-06-01


Svarbus saugumo įspėjimas dėl „Grundfos Conlift“ siurblių


„Grundfos“ paskelbė saugumo įspėjimą dėl ankstesnio modelio CONLIFT siurblių, pagamintų iki 2007 metų 47 savaitės. Tam tikromis aplinkybėmis šie siurbliai gali kelti užsidegimo pavojų.
„Grundfos“ paskelbė saugumo įspėjimą dėl ankstesnio modelio CONLIFT siurblių, pagamintų iki 2007 metų 47 savaitės. Tam tikromis aplinkybėmis šie siurbliai gali kelti užsidegimo pavojų.
Saugumas ir produktų patikimumas visada yra aukščiausias mūsų prioritetas. Todėl „Grundfos“ skelbia šį saugumo įspėjimą dėl įvairiose sistemose naudojamų kompaktiškų kondensato šalinimo siurblių.
CONLIFT – tai specialūs kompaktiški kondensato šalinimo siurbliai, montuojami tiek komerciniuose pastatuose, tiek privačiuose namuose. Šie produktai naudojami, kai kondensatas negali nutekėti natūraliai, arba kai kondensato šaltinis yra žemiau atgalinio tekėjimo lygio. Dažniausiai jie naudojami kondensatui šalinti iš kondensacinių katilų, kaminų, oro kondicionavimo sistemų, oro sausintuvų ir šaldytuvų.
Remiantis „Grundfos“ atliktu tyrimu buvo padaryta išvada, kad esant tam tikroms techninėms sąlygoms, įskaitant atvejį, kai namo saugiklių amperažas yra didesnis kaip 10 A, CONLIFT siurblių, pagamintų iki 2007 metų 47 savaitės (imtinai), variklis gali perkaisti ir dėl to siurblys gali užsidegti.
Visi po 2007 metų 47 savaitės pagaminti CONLIFT siurbliai nekelia jokio užsidegimo pavojaus, nes jų konstrukcija labai skiraisi nuo ankstesnio modelio.
„Grundfos“ ragina galutinius vartotojus skubiai pasitikrinti, ar pas juos nėra šių nesaugių CONLIFT siurblių ir, jei turi siurblį, kuris gali būti nesaugus, nedelsiant kreiptis į savo montuotoją dėl nemokamo siurblio pakeitimo.
Jei galutiniai klientai turi kokių nors klausimų, jie gali kreiptis į vietinį „Grundfos“ platintoją arba montuotoją.
Veiksmai, kurių bus imamasi
1) Visus CONLIFT siurblius, pagamintus iki 2007 metų 47 savaitės (imtinai), „Grundfos“ pakeis naujais CONLIFT siurbliais. Tai bus galutiniam vartotojui nemokamas keitimas ir „Grundfos“ padengs su šiuo keitimu susijusias išlaidas (žr. toliau patiektą informaciją).
2) Užsidegimo pavojus yra mažai tikėtinas, bet negali būti atmestas. Todėl, jei galutinis vartotojas iki siurblio pakeitimo nori išvengti bet kokių pavojų, siurblį reikia išjungti. Tačiau tokiu atveju dėl vandens išsiliejimo pavojaus reikia išjungti ir prie jo prijungtą įrenginį, pvz., kondensacinį katilą, oro kondicionavimo įrangą, oro sausintuvą ar šaldytuvą.
3) „Grundfos“ informuoja platintojus, montuotojus ir galutinius vartotojus, kad iki nurodytos datos pagaminti CONLIFT siurbliai kelia užsidegimo pavojų, todėl reikia imtis atitinkamų veiksmų.
4) „Grundfos“ taip pat skelbia saugumo įspėjimą atitinkamose „Grundfos“ svetainėse ir siūlo papildomą pagalbą bei teikia informaciją tiek centralizuotai, tiek vietiniu lygiu.
Atkreipkite dėmesį, kad šis įspėjimas neskirtas CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 ir CONLIFT2 pH+ modeliams.
Atsiprašome už bet kokius dėl to kylančius nepatogumus, tačiau aukščiausias „Grundfos“ prioritetas yra saugumas ir patikimumas.
Defektą turintys CONLIFT siurbliai atrodo taip, kaip parodyta paveikslėlyje.