Klausimai ir atsakymai


SUSIJĘ SU SAUGUMO ĮSPĖJIMU DĖL „UNILIFT“ APB TRIFAZIŲ SIURBLIŲ IR „MULTILIFT“ MSS TRIFAZIŲ ĮRENGINIŲ


K: Kuriems produktams tai galioja?
A: „UNILIFT“ APB trifaziai siurbliai, pagaminti nuo 2016 m. 49 savaitės iki 2017 m. 37 savaitės.
P/N: 96004601, 96468195, 96Z01846, 96Z01874, 96Z01885, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96004631, 96Z01866, 96468194
A: „MULTILIFT“ MSS trifaziai įrenginiai, pagaminti nuo 2012 m. 27 savaitės iki 2017 m. 37 savaitės.
P/N: įrenginys: 97901027, 97901029, 98714824 (tik Kinija), 97901061, 97901063, 98721203
Su šiais sumontuotais varikliais: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955
K: Kaip identifikuoti produktą, kuriam tai galioja?
A: Patikrinkite siurblio ar variklio vardinę plokštelę arba patikrinkite, ar produkto numeris yra tarp nurodytų numerių. Prieš tikrindami pasirūpinkite, kad siurblys ar išsiurbimo įrenginys būtų atjungtas nuo elektros tinklo.
K: Ar šis įspėjimas rimtas?
A: Taip. Defektą turintys produktai kelia rimtą pavojų sveikatai.
K: Kas gali atsitikti?
A: Defektą turintys produktai tam tikromis aplinkybėmis gali sukelti elektros smūgį.
K: Ar galiu naudoti sumontuotą siurblį, kol jis bus pakeistas?
A:  Tai, bet nelieskite siurblio ir bet kokių prie jo prijungtų metalinių dalių. Nedelsdami susisiekite su savo montuotoju arba įgaliotu „Grundfos“ serviso partneriu dėl jūsų turimo produkto remonto ar pakeitimo. Siurblių, naudojamų kaip pernešami siurbliai, negalima naudoti, kol jie nebus pakeisti.
K: Kodėl tai galioja tik nurodytą laikotarpį pagamintiems produktams?
A: Produktai, pagaminti kitais, nei nurodyti, laikotarpiais, yra kitokios konstrukcijos arba turi kitus apsaugos nuo trumpojo jungimo sprendimus.
K: Kaip šis pavojus gali būti pašalintas?
A: Jis gali būti pašalintas tik pakeičiant arba suremontuojant defektą turinčius produktus.
K: Turiu „UNILIFT“ APB trifazį siublį arba „MULTILIFT“ MSS trifazį įrenginį, ką turiu daryti?
A: Nedelsiant imkitės veiksmų. Nelieskite siurblio. Nedvejodami susisiekite su savo montuotoju arba įgaliotuoju „Grundfos“ serviso partneriu ir susitarkite dėl  remonto arba keitimo. Jei dėl ko nors abejojate, kreipkitės pagalbos į savo montuotoją.
K: Ar kitais laikotarpiais pagaminti produktai yra saugūs?
A: Taip. Naujuose produktuose problema ištaisyta, produktų, pagamintų ne minėtu laikotarpiu, konstrukcija yra kitokia.
K: Kas gali padėti, jei kas nors neaišku ar reikia daugiau informacijos?
A: Jei reikia daugiau informacijos, skambinkite savo montuotojui arba įgaliotajam „Grundfos“ serviso partneriui.
K: Kas sumokės už keitimą ar remontą?
A: „Grundfos“ padengs visas išlaidas, susijusias su defektą turinčių siurblių remontu ir keitimu.
K: Ką daryti, jei turiu siurblį, kurį retkarčiais naudoju kaip pernešamą siurblį?
A: Nedelsdami nustokite naudoti šį siurblį ir susisiekite su savo montuotoju arba įgaliotuoju „Grundfos“ serviso partneriu dėl remonto arba pakeitimo. Jei siurblį nusipirkote internetinėje parduotuvėje, susisiekite su savo montuotoju arba įgaliotuoju „Grundfos“ serviso partneriu.