Par sūkņiem un diviem galvenajiem sūkņu tipiem

Īsa vispārēja iepazīstināšana ar tilpumsūkņiem un centrbēdzes sūkņiem.

Kursa pārskats

Moduļi
Moduļi: 5
Pabeigšanas laiks
Pabeigšanas laiks: 15 minūtes
Grūtības pakāpe
Grūtības pakāpe: Pamata