Raksts

Gudrāka ūdens apstrāde un lietošana

Lai gan ūdens un enerģijas patēriņš pieaug, mēs turpinām piesārņot un izšķērdēt pieejamos resursus. Pasaulē trūkstošo ūdens resursu pieejamību vēl vairāk ierobežo saldūdens resursu piesārņojums, ko izraisa lielu daudzumu nepietiekami attīrītu vai neattīrītu notekūdeņu novadīšana upēs, ezeros, ūdens nesējslāņos un piekrastes ūdeņos. Kopumā dabā nonāk 80% visu notekūdeņu, kas nav pienācīgi attīrīti.

Tā kā arvien lielāks skaits cilvēku pārceļas uz pilsētām, mēs kopīgi patērējam vairāk preču, kam vajag vairāk ūdens. Šis ūdens veido milzīgu daļu no ikdienas patēriņa, lai gan mēs to nemaz nemanām. Ūdens ir nepieciešams, lai izgatavotu katru produktu, ko lietojam, ēdam vai valkājam. Piemēram, vienu džinsu izgatavošanai ir nepieciešami 8000 litri ūdens, savukārt viena viedtālruņa ražošanai – 12 760 litri ūdens, un tas ir daudz. Bet, ja tas pats ūdens tiktu izmantots vairāk nekā vienu reizi ar viedu ūdens risinājumu palīdzību, mēs varētu krasi samazināt šo skaitli. Tādējādi ar to pašu ūdens daudzumu būtu iespējams izgatavot piecus viedtālruņus, nevis tikai vienu.

Šie ūdens jautājumi tieši pārvēršas vides, sociālajās un ekonomiskajās problēmas, kas ietekmē mūs visus. Mums visiem ir aktīva loma: politiķiem jāīsteno nepieciešamie tiesību akti, pilsētām jāīsteno pieejamie ūdens un energoefektīvie risinājumi, uzņēmumiem par prioritāti jānosaka atbildīga ūdens izmantošana, atkārtota izmantošana un attīrīšana, kā arī energoefektīvi risinājumi.

Mēs varam sadarboties, lai nodrošinātu tīrāku ūdeni tur, kur tas ir nepieciešams, ierobežotu ūdens un enerģijas patēriņu un samazinātu ūdens zudumus – mazāk noslogojot pieejamos resursus.

Fakti

Ūdens izmantošanas ietekme

Patlaban apm. 90% ik dienas lietotā ūdens mums nav redzams. Liela procentuālā daļa tiek izmantota, lai nodrošinātu ērtu dzīvi un ražotu pārtiku un preces.

Avots: Pasaules Ūdens padome

Patērētāju uzvedība

Paredzams, ka izmaiņas patērētāju uzvedībā un patēriņa modeļos līdz 2030. gadam palielinās ūdens un enerģijas patēriņu attiecīgi par aptuveni 40% un 50%.

Avots: Eiropas Komisija: augošs patērnieciskums

Ūdens izmantošana

Ūdens lietošana sadzīves vajadzībām veido tikai 10% no kopējā ūdens patēriņa pasaulē; 70% tiek izmantoti lauksaimniecībā, bet pārējie 20% – rūpniecībā.

Avots: Pasaules Ūdens padome

Ar viediem ūdens risinājumiem situāciju var mainīt

Lai atrisinātu dažas no pasaules lielākajām ūdens problēmām, viediem ūdens risinājumiem ir liela nozīme. Jau tagad ir pieejami risinājumi, kas palīdz attīrīt notekūdeņus, samazina ūdens piesārņojumu, kā arī atkārtoti izmanto rūpnieciskos notekūdeņus, lai ierobežotu kopējo ūdens patēriņu. Šie risinājumi atkritumus var pārvērst resursos.

Ūdens atkārtota izmantošana pārvērš notekūdeņus par resursiem virsmas apstrādes iekārtās

Iepriekš GRUNDFOS sūtīja netīro ražošanas ūdeni uz lokālo priekšapstrādes centru. Tur tika veikta pamata filtrēšana un priekšapstrāde, pirms tas tika novadīts uz pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. Tā notika, līdz GRUNDFOS uzbūvēja pilnīgu notekūdeņu attīrīšanas un pārstrādes sistēmu katoda elektrolītiskās nogulsnēšanas skalošanas ūdenim. Līdz ar to vairs nebija atkritumu – bija tikai resursi.

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Tikai rīkojoties var veikt izmaiņas. Tālāk ir norādīti daži resursi , kur sniegta plašāka informācija, tostarp pārskats par mūsu pašreizējiem risinājumiem.