01.03.2018.

Drošības paziņojums, III 2018.

SVARĪGS DROŠĪBAS PAZIŅOJUMS PAR GRUNDFOS UNILIFT AP VIENAS FĀES SŪKŅIEM


Grundfos izplata drošības paziņojumu par UNILIFT AP 12 vienas fāzes, AP 35 vienas fāzes un AP 50 vienas fāzes sūkņiem, kas izgatavoti laikā no 2017. gada 1. nedēļas līdz 2018. gada 2. nedēļai (ieskaitot) un kas tiek izmantoti kā mobilas iekārtas. Šis paziņojums attiecas, piemēram, uz dārza dīķu atsūknēšanas sūkņiem. Stacionārās iekārtās uzstādītie sūkņi ir novērtēti kā droši.


Paziņojums attiecas uz šiem produktiem:


* Grundfos UNILIFT AP 12 vienas fāzes
* Grundfos UNILIFT AP 35 vienas fāzes
* Grundfos UNILIFT AP 50 vienas fāzes


(PIEZĪME: Vienas fāzes sūkņi, kas aprīkoti ar tā saucamo Amerikas spraudni, nav skarti)


Vairākos gadījumos šie produkti var radīt elektrotraumas risku. Tāpēc ir ļoti svarīgi identificēt un nomainīt vai saremontēt skartos produktus pēc iespējas ātrāk. Ievērojiet, ka elektrotraumas riska dēļ skarto produktu identificēšana, nomaiņa vai remonts būtu jāveic tikai profesionāļiem.


Lai iepazītos ar vispusīgākiem norādījumiem par veicamajām darbībām, spiediet uz norādītajām saitēm.