Montieri un servisa partneri

 

SVARĪGS DROŠĪBAS PAZIŅOJUMS PAR GRUNDFOS UNILIFT APB TRĪS FĀŽU DRENĀŽAS SŪKNI UN MULTILIFT MSS TRĪS FĀŽU PACELŠANAS IEKĀRTU
Ar šo mēs sniedzam drošības paziņojumu un lūdzam jūsu tūlītēju palīdzību.
Grundfos ir izplatījis drošības paziņojumu par saviem UNILIFT APB trīs fāžu sūkņiem, kas izgatavoti no 2016. gada 49. nedēļas līdz 2017. gada 37. nedēļai, un MULTILIFT MSS trīs fāžu pacelšanas iekārtām, kas izgatavotas no 2012. gada 27. nedēļas līdz 2017. gada 37. nedēļai.
Pamatojoties uz mūsu veiktajām pārbaudēm, esam secinājuši, ka skartie produkti vairākos gadījumos var radīt elektrotraumas risku.
Risku rada tikai norādītajā periodā izgatavotie produkti, jo citu modeļu dizains ir atšķirīgs. Pievienojam instrukcijas, kā skartos produktus identificēt.
Tā kā šie produkti jums ir pārdoti un uzstādīti agrāk, lūdzam jūsu palīdzību, lai pārliecinātos, ka visi skartie produkti tiek identificēti un nomainīti vai saremontēti pēc iespējas ātrāk.
Grundfos jūs kā montieri stingri aicina:
- pārbaudīt, kur jūs esat uzstādījis skartos produktus;
- nekavējoties sazināties ar visiem attiecīgajiem klientiem. Klientu informēšanai varat izmantot pievienoto vēstuli;
- pēc iespējas ātrāk norunāt pārbaudes vizīti pie attiecīgajiem klientiem, kas izmanto stacionārās iekārtas;
- informēt klientus, lai tie pārtrauktu izmantot sūkņus mobilajās iekārtās, ja sūkņi ir izgatavoti norādītajā periodā;
- pārtraukt krājumā esošo skarto produktu uzstādīšanu.
Lūdzu, ievērojiet:
Ir jāizvairās no produktu turpmākas izmantošanas, ja elektropadeves sistēmā nav uzstādīts noplūdstrāvas aizsargslēdzis, bet pastāv produkta aizskaršanas risks. Ja neesat pārliecināts, vai noplūdstrāvas aizsargslēdzis ir uzstādīts vai nav, neizmantojiet produktu un izslēdziet to.
Detalizētajās instrukcijās ir sniegta informācija par produkta remontu un nomaiņu.
Ir nepieciešama jūsu palīdzība
Lai uzrunātu visus jūsu klientus, kuri ir iegādājušies šos produktus, mums ir nepieciešama jūsu palīdzība.
1: Pārbaudiet savu klientu datubāzi, lai noskaidrotu, kuri klienti ir iegādājušies skartos produktus.
2: Uzrunājiet viņus un pārbaudiet, vai viņiem ir skartie produkti;
Grundfos UNILIFT P/N: 96004601, 96468195, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96Z01866, 96468194
Grundfos MULTILIFT P/N: Komplektētās iekārtas: 97901027, 97901029, 98714824 (tikai Ķīna), 97901061, 97901063, 98721203
Ar dzinēju: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955
3: Visus produktus reģistrējiet  Atsaukšanas rīkā.
Obligāti ir jāreģistrē visi produkti, pievienojot tehnisko datu uzraksta plāksnītes attēlu un norādot izmaksas par sūkņa nomaiņu. Lai augšupielādētu attēlu un pieprasītu izmaksu apstiprinājumu, izmantojiet nākamo lapu. Servisa nodaļa apstiprinās jūsu gadījumu, bet pēc tam jūs varēsiet augšupielādēt rēķinu. Saglabājiet sūkni līdz turpmākam Grundfos paziņojumam. Mums ir jāpārliecinās, lai tiktu nomainīti visi jūsu klientu produkti. Mēs paļaujamies uz jūsu atbalstu. Izmaksas segs Grundfos.
Apdrošināšanas un drošības apsvērumu dēļ mēs aicinām padarīt skartos produktus neizmantojamus un glabāto nomainītos produktus līdz Grundfos paziņojumam par to pārstrādi.
Koriģējošie pasākumi:
1: Grundfos atsauks, nomainīs vai salabos visus UNILIFT APB trīs fāžu sūkņus, kas izgatavoti no 2016. gada 49. nedēļas līdz 2017. gada 37. nedēļai. Gala lietotājam tas būs bez maksas, un Grundfos segs visas ar šī produkta nomaiņu saistītās izmaksas.
MULTILIFT MSS trīs fāžu pacelšanas iekārtām, kas izgatavotas no 2012. gada 27. nedēļas līdz 2017. gada 37. nedēļai, Grundfos salabos vai nomainīs dzinēju. Grundfos segs ar šo nomaiņu saistītās izmaksas.
2: Grundfos informē attiecīgās iestādes, izplatītājus, montierus un gala lietotājus, ka norādītajā periodā izgatavotie produkti noteiktos apstākļos var radīt elektrotraumas risku.
3: Grundfos arī izplata drošības paziņojumu attiecīgajās Grundfos mājaslapās un citos saziņas kanālos, kā arī piedāvā turpmāku palīdzību un informāciju.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām, bet drošība, atbildība un uzticamība ir mūsu prioritātes.
Drošības riska un steidzamības dēļ mēs ceram, ka jūs kā mūsu nenovērtējams un uzticams partneris veiksiet nepieciešamās darbības, lai šo jautājumu nokārtotu bez kavēšanās.

 

Lejupielādējiet instrukciju, kā identificēt skartos produktus

Lejupielādēt

Jautājumi un atbildes

Doties uz sadaļu “Jautājumi un atbildes”