Jautājumi un atbildes


SAISTĪBĀ AR DROŠĪBAS PAZIŅOJUMU PAR GRUNDFOS UNILIFT AP VIENAS FĀZES SŪKNI
1.
Jautājums: Kuri ir skartie produkti?
Atbilde: Vienas fāzes UNILIFT AP12, AP35, AP50 (50 un 60 Hz), izņemot 60 Hz versiju ar tā saucamo Amerikas spraudni. Šīs lapas labajā pusē jūs atradīsiet instrukcijas, kā identificēt skartos produktus.
2. 
Jautājums: Vai šis brīdinājums ir nopietns?
Atbilde: Jā. Skartie produkti var radīt nopietnu risku lietotāju veselībai, ja produkti tiek izmantoti mobilā iekārtā, piemēram, dārza dīķu atsūknēšanai, un ja nav uzstādīts noplūdstrāvas aizsargslēdzis.
3. 
Jautājums: Ko darīt, ja man ir skartais produkts?
Atbilde: Lai jūsu sūknis tiktu saremontēts vai nomainīts, sazinieties ar Grundfos vai Grundfos partneri.
4. 
Jautājums: Kas var notikt?
Atbilde: Skartie produkti vairākos gadījumos uzstādīšanas laikā vai tos izmantojot mobilās iekārtās var radīt elektrotraumu.
5.
Jautājums: Kas ir lietošana mobilā režīmā?
Atbilde: Lietošana mobilā režīmā ir, piemēram, ūdens atsūknēšana no dīķa, jeb produkta izmantošana neregulāri dažādiem mērķiem. Lai veiktu dažādos atsūknēšanas uzdevumus, produkts tiek pārvietots. Principā tie ir visa veida sūknēšanas darbi, kuru veikšanai sūknis tiek pārvietots.
6. 
Jautājums: Kas to izraisa?
Atbilde: Ražošanas kļūdas dēļ vadi no vulkanizētā spraudņa uz sūkni, tos stipri saliecot, var tikt bojāti. Tā rezultātā var tikt bojāts strāvas vads un sazemējuma kabelis, izraisot īsslēgumu.
Vairākos gadījumos un tad, ja strāvas vads tiek kustināts un saliekts, sūkņa korpuss var nonākt zem sprieguma (ja nav uzstādīts vismaz 30 mA noplūdstrāvas aizsargslēdzis).
7.
Jautājums: Vai es varu izmantot šahtās, tvertnēs un akās stacionāri uzstādītu sūkni (fiksēta iekārta)?
Atbilde: Stacionāri uzstādīti sūkņi, ja strāvas vads ir fiksētā pozīcijā, nav apdraudēti (ja ir uzstādīts atbilstošs zemējums un noplūdstrāvas aizsargslēdzis).
8.
Jautājums: Kāpēc skarti ir tikai norādītajā periodā izgatavotie produkti?
Atbilde: Ražošanas kļūda ir izlabota, tāpēc produkti ar sērijas numuru pēc minētā perioda nav skarti.
9.
Jautājums: Kā mazināt risku sūkņiem, kas tiek izmantoti mobilā režīmā?
Atbilde: Tikai ar kabeļu nomaiņu.
10.
Jautājums: Kā noteikt, vai man ir skartais produkts?
Atbilde: Ievērojiet instrukcijā sniegtās norādes. Vairāk informācijas varat uzzināt vietnē www.grundfos.com/XYZ.
11. 
Jautājums: Kur vērsties šaubu gadījumā un tad, ja nepieciešama plašāka informācija?
Atbilde: Apmeklējiet vietējo Grundfos mājaslapu (vai dodieties uz Grundfos.com un atrodiet savu valsti sarakstā) un skatiet informāciju sadaļā “Drošības paziņojumi”. Lai jūsu sūknis tiktu saremontēts vai nomainīts, sazinieties ar Grundfos vai Grundfos partneri.
12.
Jautājums: Kas maksās par remontu?
Atbilde: Grundfos segs visas ar skarto produktu kabeļu nomaiņu saistītās izmaksas.
13.
Jautājums: Man ir UNILIFT AP12, AP35 vai AP50 sūknis pludiņslēdzi. Vai arī tas ir jānomaina?
Atbilde: Jā, ir jānomaina visi vadi.

 

Lejupielādējiet instrukciju, kā identificēt skartos produktus

Lejupielādēt