Case

Bypass-operationen i Mariager

Hvordan totalrenoverer man et vandværk uden at standse pumpningen? Man gør Mariager kunsten efter!

Det var ikke helt enkelt. Rørføringerne var komplicerede med åbne sandfiltre og gamle, store hydroforer. Alt skulle pilles ned og udskiftes samtidig med, at bygningerne indvendigt trængte til en omgang.

Der var kort sagt lagt op til en længere periode, hvor vandværket i Mariager ville være ude af drift, mens en totalrenovering fandt sted. Der er ganske vist vandforsyning fra yderligere to værker i byen, men den store højdeforskel i den smukt beliggende by ved fjorden stiller store krav til det rigtige tryk i rørene.

Det skulle vise sig, at frygten for problemer var unødvendig. Vandværkets daglige samarbejdspartner, Ravnborg Vand – Hadsund Brøndboring, stillede nemlig med en utraditionel løsning på opgaven. Lars Ravnborg fortæller:

’Bypass-operation’ sikrede forsyningen
”Vi fik det nye anlæg leveret, før vi gik i gang med at bryde det gamle ned. Vi lod det stå i transportkassen under en presenning uden for bygningen, og så lavede vi ellers en ’bypass-operation’, hvor det nye Hydro MPC-anlæg blev forbundet med et parallelt rørsystem uden om bygningen. Til- og frakoblingen var gjort på mindre end et par timer, og efterfølgende kunne vi i ro og fred gå i gang med at bryde ned og renovere i det gamle pumperum. Mens vi renoverede, fik værket vand fra et af de to søsterværker i byen, så vi også kunne udskifte dykpumperne.”

Da alt det indre var klar, blev stålpladen med hele anlægget flyttet på plads på sin fremtidige position. Igen var det mindre end et par timer, man var nødt til at lukke for vandforsyningen til borgerne.

Skræddersyet løsning
Selv om det er nøglefærdige løsninger, er der ikke tale om standardløsninger, og det er netop en af de helt store fordele ved Hydro MPC, mener Lars Ravnborg.

I Mariager er anlægget sammensat netop med hensyn til de specielle højdeforskelle i byen. ”Der er faktisk tale om to separate anlæg – et lavtryksanlæg bestående af en Hydro MPC-E 2 X CRIE 5-10 og et anlæg til højtryk med en Hydro MPC-E 3 X CRIE 10-9. Men uanset hvilken opbygning og størrelse anlæg vi sammensætter, er systemet baseret på den samme styring. Det gør det utroligt enkelt at arbejde med.”

Katten i sækken
Men Lars Ravnborg pointerer, at selv om styresystemet er meget enkelt at bruge, er teknologien yderst avanceret. Det er blandt andet den nyeste reguleringsteknik, som sikrer optimal regulering og et minimalt energiforbrug. Og netop den hurtige teknologiske udvikling får mange vandværker til at frygte, at man køber nyt udstyr, der hurtigt bliver forældet, og som derfor forsvinder fra markedet igen. Men den risiko løber man ikke med MPC-styringen. Lars Ravnborg forklarer: ”En MPC-styring er i princippet en tom computer, der først bliver intelligent, når den udstyres med software. Det betyder, at man kan holde sig opdateret med den nyeste teknologi alene ved at opgradere sine programmer. Så det er en løsning, der holder de næste mange år.”