Case

Bedre nøyaktighet og pålitelighet for mikrobryggeri med hjelp fra Grundfos

Innledning

Det er avgjørende for bryggerier å være konsistent. Nøye vannkvalitetskontroll sikrer at hver øl smaker det samme uansett hvor den distribueres. Dette gjelder spesielt for MadTree Brewing, Ohios første mikrobryggeri med bokser. Siden selskapets oppstart i 2013 har omvendt osmose (RO) blitt brukt til alt prosessvannet.

Omvendt osmose kan tilpasse vannkilden, noe som er en kritisk prosess for å produsere MadTrees kritikerroste ølportefølje. Fra en tysk Kölsch til en fransk Saison opprettholder hver øl en konsistent mineralprofil og en nøyaktig bryggevannprofil.

Situasjonen

En av de største utfordringene bryggeriet sto overfor de første årene, var å holde tritt med etterspørselen. Etter å ha nådd en maksimal kapasitet på 25 000 fatøl, ble det besluttet å flytte til et nytt, utvidet sted. Ved å legge til potensiell kapasitet for å støtte fremtidig vekst kunne produksjonen økes til 180 000 fat.

«Ikke bare måtte vi øke RO-produksjonsratene våre med et større system, men vi byttet også fra en brønnvannkilde ved det gamle anlegget til en byvannkilde på MadTree 2.0», sier Matt Rowe, direktør for bryggeridriften.

Overgangen til å bruke byen Cincinnatis vann introduserte
nye krav til forbehandling, som innebærer en kjemisk injeksjon i forfilterdelen på RO-enheten for å eliminere kloraminer som brukes i byvannet.

«Vi hadde erfaring med alle slags merker av peristaltiske pumper i den forrige RO-installasjonen og var klar over problemene vi opplevde med disse, så vi ville unngå disse utfordringene i den nye installasjonen», sa Rowe.

Løsningen

For å oppnå sin visjon om et mer effektivt og vekstklart anlegg, hyret MadTree Veolia Water Technologies for å få et RO-anleggssystem som oppfylte bryggeriets behov.

To Grundfos SMART digitale doseringspumper og en Grundfos CRN vertikal flertrinnspumpe ble spesifisert for RO-systemet på 100 gpm (gallon per minutt). Rowe la til at doseringspumpene ble valgt for nøyaktigheten over et bredt spekter for kjemisk injeksjon ved to viktige punkter i prosessen.

I tillegg til RO-systemet bruker MadTree to Grundfos CRN-pumper til vannforsyning og resirkuleringsanlegg, og to Grundfos CR-pumper til dampgeneratorfødevannsanlegget.

Resultatet

Grundfos-pumpene har vært problemfrie siden de ble tatt i bruk i 2017. Rowe anbefaler Grundfos basert på brukervennlighet, inkludert god evne til å justere strømningshastigheten gjennom et enkelt grensesnitt, minimalt vedlikehold og høy pålitelighet.

Tidlig i RO-systemets levetid var det nødvendig med justeringer for å stille inn den nøyaktige mengden kjemisk injeksjon som trengtes for å eliminere kloraminene i bryggeriets innkommende vannforsyning. I stedet for å kreve at en Veolia-tekniker skulle komme å gjøre justeringene, kunne Rowes team selv stille inn nøyaktige justeringer over pumpens nedslagsområde på 3000:1 for å møte systemkravene.

«Grundfos-pumpene vi bruker til begge injeksjonspunktene i systemet vårt har fungert feilfritt og er veldig enkle å navigere og justere for sluttbrukeren», sa Rowe.

Rowe sa at MadTree kjøpte to reserveenheter som en del av sin kjøpsliste for viktige reservedeler. Han legger til: «Hvis det fortsetter slik, vet jeg ikke om vi noen gang vil trenge dem!»

Grundfos leverte

For å håndtere effektivitetsbehov og varierende vekstbehov
leverte Grundfos to SMART Digitale doseringspumper og en CRN vertikal flertrinns sentrifugalpumpe til et omvendt osmosepakket system på 100 gpm.

Økt effektivitet og fleksibilitet

«Grundfos-pumpene vi bruker til begge injeksjonspunktene i systemet vårt har fungert feilfritt og er veldig enkle å navigere og justere for sluttbrukeren» – Matt Rowe, direktør for bryggeridriften.

Prosjektdetaljer

Tema: Vannbehandling
Kontinent: Nord-Amerika
Sted: Cincinnati, Ohio / USA
Markedsområder: Industri
Bruksområder: Næringsmidler
Produkter: CR / CRN / SMART Digital dosering