Case

Se hvordan et dansk vannvannverk benyttet intelligente styringer for å optimalisere driftstiden, spare energi og redusere infiltrasjon

Det er veldig viktig at vi trekker på hverandres styrker og finner gode samarbeidspartnere som Grundfos. På sikt vil vi virkelig ha nytte av dette.
Casper Koch Nodow. Wastewater Network Manager, Provas.

Provas er et kommunalt vannverk i byen Haderslev i Sør-Jylland, Danmark, som håndterer drikkevann, avløpsvann og avfall. I likhet med mange andre vannverk ønsket Provas å redusere driftskostnadene for å muliggjøre fremtidige investeringer. Det å spare energi på tvers av nettverket med 150 pumpestasjoner vil hjelpe dem å nå dette målet.

Vanninfiltrering var imidlertid et stort problem for Provas, som hadde faktor fem av infiltrasjonsvolum, sammenlignet med volumet de ble betalt for å håndtere. Det å løse problemet krevde en detaljert oversikt over strømningsmønstrene på hver pumpestasjon, som ble oppnådd ved å installere eksterne strømningsmålere. Da dette var en stor investering, brukte Provas pumpestyringsteknologi fra Grundfos for å teste og utnytte løsningens fulle potensial.

Nytt system

Grundfos leverte en dedikert pumpestyringsenhet for pumpestasjoner for avløpsvann som skulle hjelpe Provas med å løse driftsproblemene sine, og gi en detaljert oversikt over strømningsmønstre på hver pumpestasjon. Styringsenheten har flere gode funksjoner for avløpsnett, inkludert energioptimalisering for pumpestasjoner med innebygde frekvensomformere, og en avansert strømningsestimering.

Forbedre driftsplanleggingen

Etter å ha testet Grundfos Dedicated Controls var resultatet tydelig: spesifikk energi ble redusert med 36% ved en av tre pumpestasjoner, og strømningsestimater var riktige innenfor en 5% feilmargin. Med tanke på mengden vann anlegget håndterer, utgjør ikke små forskjeller så mye for driftslederne, så estimatene er fullstendig brukbare. Det er viktig å vite hvordan pumpestasjonene yter, og til hvilken pris, for å sikre at de ikke drukner i driftskostnader. Ønsket er ganske enkelt å bruke så lite tid som mulig på å inspisere dem.

Estimatene muliggjør også bedre driftsplanlegging, ettersom Provas kan overvåke spesifikk energibruk over tid, noe som gjør det mulig å planlegge optimal rengjøring og vedlikehold av systemet. "Vi trenger kanskje bare å bruke rensepluggen én gang hver sjette måned i stedet for hver måned," sier anleggsleder Casper Koch Nodow. "Det betyr at vi kan bruke arbeidstimene våre andre steder, der det er mer behov for dem."

Resultate t

  • Færre inspeksjoner grunnet faktabasert vedlikeholdsplanlegging
  • Driftsbesparelser innen energi, utstyr og vedlikehold
  • Bedre systemoversikt for å finne og redusere vanninfiltrering
  • Prosjektplaner er nå basert på faktiske driftsdata og strømningsestimater

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.