Case

Ny hydraulikk sikrer pålitelig drift – en nødvendighet ved transport av ubehandlet avløpsvann

I det vestlige området av Spania er pålitelig drift i nettet for ubehandlet avløpsvann sikret og problemene med tilstopping ved pumpestasjonen løst, ved hjelp av den nye Open S-tube®-impelleren som ble installert i en av kundens SL-pumper.

I dette området av Spania hadde den regionale vannmyndigheten utfordringer med å sikre drift uten tilstopping i pumpestasjonene sine. Konsekvensen av å ikke få til dette kunne vise seg å være kritisk for virksomheten. Vannmyndigheten inngår i et av de største offentlige selskapene i Spania, og utstyrsleder for den regionale vannmyndigheten var ansvarlig for å sikre problemfri drift i alle anlegg og pumpestasjoner i sitt område. 


Situasjonen

For vannmyndigheten er pålitelig drift en absolutt nødvendighet. Det er et obligatorisk krav å sikre trygg og forutsigbar transport av avløpsvann og lave driftskostnader. Den aktuelle pumpestasjonen mottar avløpsvannet fra et av områdene i byen der den er plassert. 

Hovedårsaken til tilstoppingsproblemene var at den mekaniske skjermingen som skulle fungere som en forbehandling for fjerning av større, ikke-suspenderte faste stoffer, ikke alltid var i riktig stilling. For akkurat denne pumpestasjonen skyldes dette vanskeligheter med tilgang. Slik situasjonen er nå må pumpene tas ut og rengjøres tre til fire ganger i uken.

The pump pits. The pumps are wet installed.


Løsningen

Utstyrslederen ba Grundfos om hjelp til å forbedre situasjonen og sørge for en løsning som kan håndtere store faste stoffer. I løsningen måtte det tas hensyn at det ikke fantes en god forbehandling, og en konstant inngående strøm av avløpsvann med høy konsentrasjon av filler (blant annet våtservietter), noe som skapte betydelige vansker for driften på grunn av stadig tilstopping av pumpene.

Etter å ha gjort en studie av situasjonen, vurdert plasseringen og egenskapene til pumpestasjonen med vannkvaliteten i tankene, leverte Grundfos en SL-pumpe utstyrt med en Open S-tube®-impeller for å løse tilstoppingsproblemene


Resultatet

Med tanke på at det tidligere var behov for tre til fire inngrep per uke for å få ut pumpene og rundt to timers arbeid for å fjerne tilstopping og rengjøre hver pumpe, kan kunden spare seks til åtte timers arbeid per uke. Dette gir en gjennomsnittlig årlig besparelse på 350 timer, som kan brukes på andre viktige oppgaver i pumpestasjonen, samtidig som pumpene fungerer som de skal.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.

Andre relaterte saker

Les relaterte historier fra kunder som også har hatt gode erfaringer med en Grundfos-løsning.

Andre relaterte artikler og innsikt

Finn relaterte artikler med forskning og innsikt fra Grundfos.