Case

Pumpestasjon løser kronisk flom, og øker livskvaliteten i Semarang, Indonesia

Pumpestasjonen i Semarang løste flomproblemet for den sentrale berørte delen av Semarang City.
Joko Rusmani, Consultant, Ministry For Public Works and Housing, Indonesia

Den indonesiske byen Semarang led tidligere av massiv flom. Lokalisert ved sjøkanten, er en del av byen under høyvannsnivå. Under kraftig nedbør og høyt tidevann utbredte ukontrollerbare vannmasser ødeleggelser for folks hjem og liv. Byen har bygget en sterk, unik løsning med Grundfos for å beskytte innbyggerne mot flommene. Siden det ble tatt i bruk i 2014, har det holdt flommene vekk fra berørte vassdrag og byens sentrum, og økt bokvaliteten - og eiendomsverdier - for innbyggerne.

Situasjonen

Byen Semarang, Indonesias femte største by med en stor handelshavn, har lidd av flom i mange år.

Semarang ligger lavt på den nordlige kysten av Java. Omtrent en tredjedel av byen er under høyvannsnivå, med hav på den ene siden og fjell som omgir byen på alle andre sider. Totalt areal er cirka 13 kvadratkilometer. Et tropisk regnskogsklima gjør det til et av de våteste områdene i landet - spesielt under høyvann.

Blandingen av høyvann og regn var den verste, sier Joko Rusmani, konsulent, Ministry for Public Works and Housing i Indonesia.

"Da høyvann inntraff i regntiden, ble vann som skulle strømme til sjøen blokkert av høyvannet og fikk det til å strømme tilbake og oversvømme boligområder. Det var et kronisk problem. "

"På det tidspunktet vil til og med litt regn føre til flom," sier Ari Soemantri, en beboer som er bosatt i Jalan Permata Merah, et sentralt Semarang-område. "Kraftig regn førte til flom som varte i flere dager uten tegn til å forsvinne."

Landssynking på opptil 10 centimeter i året har gjort situasjonen verre. Joko Rusmani sier at dette skyldes for mye grunnvannsuttak, kombinert med bygningskonstruksjon som overbelaster jorda. Alt i alt har synkende land, regn og høyvann vært et problem i Semarang i årevis.

En ny pumpestasjon endrer det.

Ari Soemantri (andre fra høyre), står sammen med familien i deres bolig i Jalan Permata Merah, et sentralt Semarang nabolag. Flomvann pleide å plage området uten tegn til å bedring, sier han. I dag gir de “flomfrie” nabolagene økende eiendomsverdier.

Løsningen

I 2013 begynte et omfattende, globalt team å bygge en dreneringspumpestasjon som kunne takle alvorlige flomforhold. Gruppen inkluderer de indonesiske entreprenørene Brantas, den japanske konsulenten Oriental, det japanske internasjonale samarbeidsbyrået (JICA), det indonesiske departementet for offentlige bygg og anlegg, Semarangs lokale myndigheter og Grundfos. Prosjektet var et strategisk program for forvaltning av vannressurser fra regjeringen i Indonesia.

Prosjektgruppen forseglet elvemunningene i de to hovedutsatte elvene - Semarang- og Baru-elvene, sier Joko Rusmani.

"Og nå vil vann som kommer fra oppstrøms, lagres i oppbevaringsdammer for å bli pumpet ut," sier han. "Så det som pleide å flyte med gravitasjonen, vi endret til et pumpesystem."

Han sier at oppbevaringsdammene kan romme 130 000 kubikk (m3), mens pumpestasjonen har en total kapasitet på å bevege seg 35 m3 per sekund, eller 126,000 m3/time. Pålitelighet er helt avgjørende. "Med tanke på at vi nå er avhengige av å pumpe, forventer vi at pumpene kan arbeide i 24 timer uten å stoppe, for alltid å fungere skikkelig og å bli vedlikeholdt godt, slik at vann pumpes ut i havet når det er nødvendig, uten feil," sier han.

Den nordlige tredjedelen av Semarang er under høyvannsnivå, noe som delvis er årsaken til flom. Ved havnen må det bygges en høyere støttemur for å holde sjøvannet utenfor.

Prosjektgruppen valgte Grundfos KPL-pumper på grunn av tidligere erfaring med å bruke lignende pumper i Surabaya og Jakarta - og de hadde hatt pålitelig drift i mer enn ti år, sier han.

Disse pumpene er veldig enkle å betjene. Så når det regner, kan vi starte systemet med en gang.
Nur Wahid, Operations Manager

"Fordi pumpene har stor kapasitet og var de største i Indonesia den gangen, ba vi om support fra Grundfos' hovedkvarter i Danmark," sier Joko. "Vi sørget for at reservedelene vil være tilgjengelige lokalt de neste 15 årene."

Siden pumpestasjonen gikk på nett i 2014, har den fungert som forventet, sier Nur Wahid, driftsleder. I tørrperioden betjener teamet på stedet pumpene i en time eller to om dagen etter behov for å holde dreneringsdammen på riktig nivå og utføre daglig vedlikehold på pumpene. "Heldigvis er disse pumpene svært enkle å bruke. Så hver gang det regner, kan vi starte systemet med en gang, "sier Nur Wahid.

Resultatet

I dag er de som pleide å oppleve flom i boligene og i gatene i sentrum av byen, nå fri fra flom. De trenger ikke lenger fortsette å heve boligene for å bekjempe både jordfall og regelmessig flom. "Og veiene fungerer nå endelig som de skal," sier Joko. "Den gang fungerte veiene mer som vannveier, men nå er de tørre. Ingen flere problemer."

Han legger til at regjeringen nå kan utvikle infrastruktur uten frykt for skade på grunn av flom og tidevannsflom. "Både sosiale og økonomiske aspekter har begynt å vokse igjen i Semarang," sier han.

Lokal beboer Ari Soemantri forteller at nabolaget nå er flomfritt. "Verdiene til eiendommer og tomter går opp, fordi de er flomfrie."

Joko Rusmani, konsulent, Ministry for Public Works and Housing i Indonesia, sitter i en park i sentrum av Semarang. "Vi er stolte fordi dette har tilbudt en løsning og blitt verdsatt, og det er et godt eksempel for andre," sier han.

Joko sier: "Semarang-pumpestasjonen løste oversvømmelsesproblemet for den sentrale delen av Semarang by. Den kan brukes som et eksempel eller en modell for å brukes på lignende områder. Vi er stolte fordi dette har tilbudt en løsning og blitt satt pris på, og det gir et eksempel for andre. Mange kommunale myndigheter i Indonesia som står overfor de samme problemene, har besøkt oppbevaringsdammen for å undersøke hvordan de kan takle de samme problemene på en måte som passer til deres byer. "

Andre relaterte saker

Les relaterte historier fra kunder som også har hatt gode erfaringer med en Grundfos-løsning.

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.