Case

Suntory Beverage & Food GB&I har sett energibesparelser på 40–60 % i ettermontering av pumpesystemer

Storbritannias eneste fabrikk for produksjon av Ribena- og Lucozade-drikker forsøkte å løse en rekke problemer med sine manuelt styrte pumpesystemer for å forbedre energibesparelsene. – Første gang vi fikk vite om noen problemer, var da vi fikk en telefon fra et produksjonsteam som sa at vanntrykket deres var lavt eller at kvaliteten var dårlig, sier selskapets energi- og bærekraftsjef Daniel Gray. Et Grundfos ettermonteringsprogram for e-pumper forbedrer ikke bare kontrollen og påliteligheten på hele anlegget, men det sparer også 40 til 60 % energi i hvert bruksområde, og hjelper virksomheten med å bevege seg mot sitt globale mål om netto nullutslipp i hele verdikjeden innen 2050. Les saken og se filmen for å lære mer.

SITUASJONEN

Suntory Beverage & Food GB&Is eneste fabrikk i Storbritannia hadde et mål. Produsenten av noen av Storbritannias mest ikoniske drikkevarer, som Ribena og Lucozade, hadde lovet å redusere karbonutslippene med 50 % innen 2030 og å oppnå netto nullutslipp innen 2050, ut ifra en grunnlinje satt i 2015.

Med 40 til 60 % energibesparelser på hvert prosjekt vi går for, blir alle prosjektene godkjent så raskt som de foreslås.
Daniel Gray, sjef for energi og bærekraft ved Suntory Beverage & Food GB&Is anlegg i Coleford i Storbritannia.

Som et selskap med oppdrag å skape harmoni mellom mennesker og natur, har Suntory Beverage & Food GB&I forpliktet seg til å gjøre alt for å beskytte miljøet for fremtidige generasjoner ved å redusere karbonavtrykket og vannforbruket. Andre forpliktelser for å redusere klimagassutslipp inkluderer å bytte ut fossilbasert plast med resirkulert plast og å bytte ut kjøretøy brukt til logistiske og kommersielle formål med alternativer med mindre utslipp.

Samtidig med disse bærekraftsforpliktelsene hadde fabrikken flere problemer med eldre pumpesystemer – konstante havari, dårlig ytelse, ubalanser i systemet og mer. Selskapets energi- og bærekraftsjef, Daniel Gray, visste også at pumpene kastet bort energi. Kanskje en ettermontering av pumper ikke bare vil forbedre prosessene på anlegget, men også bidra til å minske noen av disse CO2-utslippene.

– Pumpene ble betjent manuelt, og manglet pålitelighet, sier Daniel Gray. – Første gang vi fikk vite om problemer ved fabrikken, fikk vi en telefon fra et produksjonsteam som sa at vanntrykket var lavt, eller at kvaliteten var dårlig. Vi var reaktive i stedet for proaktive.

Grays avdeling tok kontakt med Grundfos for å overvåke utstyret, kontrollere effektiviteten og foreslå en løsning. – Som fabrikk vil vi selvfølgelig alltid prøve å forbedre oss og bevege oss fremover. Så hvis vi kan gjøre den minste justering, kanskje så lite som 1 %, er det noe vi alltid vil se etter, sier han. – Men nøkkelen var pålitelighet og tilgjengelighet til alt utstyret vårt og forsyningsnettverket – slik at utstyret vårt alltid er klart til bruk når fabrikken er ved full kapasitet. Og det var her vi hadde mangler.

Fabrikkledelsen ble enig med Grundfos om å teste en ettermontering av pumpesystemene i fire bruksområder: vann til by, behandlet vann, primært kjølevann og sentrale kjølepumpesystemer – essensielle aspekter ved anleggets funksjoner.

Suntory Beverage & Food GB&Is produksjonsanlegg i Coleford i Storbritannia, ved Deanskogen.

 

LØSNINGEN

Grundfos foreslo svært effektive, elektronisk styrte e-pumper. De har innebygde variable frekvensomformere som brukes ved behov med trykkregulering og temperaturregulering, som betyr at pumpene kun kjører når systemet trenger dem. I tillegg til digitale kontroller vil alle pumpene bruke Grundfos iSOLUTIONS digitale skytilkobling, som gir gode muligheter for energi- og karbonbesparelser som også kan være til nytte for den generelle systemytelsen.

– Så tidligere i vårt anlegg for behandlet vann hadde vi fire 37-kilowatts pumper og en pumpe i beredskap. Ved full produksjonskapasitet kjørte alle fire fordi trykkreguleringen var veldig simpel, sier Daniel Gray. – Men nå har vi gått over til Grundfos-løsningen med en styreenhet og 22-kilowatts pumper, som reguleres ned til best mulig effektivitet. Og bare generelt nå tror jeg ikke vi noen gang ser mer enn 24 kilowatt bli brukt til enhver tid. Så i stedet for at det for eksempel er 120 kilowatt, bruker vi bare 24. Og det er å utnytte besparelser som vi aldri ville ha sett før. Og det gjør alles liv enklere.

En serie med 14 Grundfos NBE-systemer med to pumper med 11 kW premiumeffektive IE5-motorer kjører med konstant trykkregulering for Lucozades sentralkjølingsapplikasjon.

 

RESULTATET

Han sier at fabrikken var «superforsiktig» med det første prosjektet og ikke reduserte pumpene ned så mye som Grundfos anbefalte. – Men etter hvert som prosjektene har utviklet seg, har vi fulgt anbefalingene fra Grundfos fullt ut, sier han. – I dagens marked hvor energiprisene svinger opp og ned, har dette lønt seg enormt. Noen av prosjektene varierer fra 40 til 60 % reduksjon i energi, avhengig av hvor mye de har brukt. Hvis du tilbyr en prosentvis reduksjon på 30 til 40 % til produksjonsanlegg, vil de alltid være fornøyd med det. Selvfølgelig, hvis vi tilbyr 40 til 60 % på hvert prosjekt vi går for, blir alle prosjektene godkjent så raskt som de foreslås. Jeg tror ikke vi har hatt et hvor tilbakebetalingen har tatt mer enn to år så langt.

Grundfos NBE-pumper for Suntory Beverage & Foods kjølevannssystem.

Andre fordeler har vært fjernovervåkingen av pumpesystemene, pluss at de mindre pumpene er enklere å håndtere og mer stillegående. – Du trenger ikke lenger å bruke hørselsvern i området. Det er et trygt arbeidsmiljø nå.

Men samlet sett har energibesparelsene fra de første ettermonteringsprosjektene vist selskapet det totale bærekraftspotensialet fra e-pumper fra Grundfos. Han anslår at de fem eller seks Grundfos-prosjektene så langt har ført til en samlet reduksjon på 4 % av fabrikkens utslipp.

– Bærekraft er en enorm del av vår virksomhet og har sittet dypt i vår bedriftskultur siden den ble grunnlagt. Det er involvert i alle viktige beslutninger vi tar. Dette er alle de viktigste besparelsene som hjelper meg på bærekraftsreisen vår, sier Daniel Gray. Han legger til at det også bidrar til selskapets «Growing for Good»-visjon - som er basert på en forståelse av at «jo større vi er, desto større kan vår positive innvirkning være».

Han sier: – Fremover ser besparelsene uendelige ut når det gjelder noe av det større utstyret vi har på fabrikken. Vi vet at vi bare har skrapt overflaten. Vi har sett på en jobb for neste år som vi skal prøve å fremskynde til i år, fordi besparelsene er så fristende at et år vil gå tapt hvis vi ikke gjør det. Så vi må ta sjansen nå mens vi kan.

Anlegget for behandlet vann på Suntory Beverage & Foods GB&I-fabrikk

 

Grundfos leverte:Grundfos leverte først en Energy Check Advanced til Suntory Beverage & Food GB&I-fabrikken, der serviceteknikere analyserer pumpens nåværende ytelse og foreslår hvordan man kan oppnå energibesparelser i anleggets pumper. Til de tre prosjektene nevnt i denne saken – vann til by, behandlet vann, primært kjølevann og sentrale kjølesystemer – leverte Grundfos grupper med NBE-end suction, kortkoblede e-pumper med svært effektive IE3- eller IE5-motorer, sammen med MPC-E-kontroller og Grundfos fjernstyring. Alt er en del av Grundfos’ digitale iSOLUTIONS-univers for å optimalisere hele systemet.
 

Mat og drikke

Det finnes allerede en vei til en mer bærekraftig fremtid for mat- og drikkevareindustrien

Andre relaterte saker

Les relaterte historier fra kunder som også har hatt gode erfaringer med en Grundfos-løsning.

Relaterte produkter

Finn produkter fra Grundfos relatert til dette emnet.

Relaterte bruksområder

Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.