Forstå alarminnstillingene for SCALA1-trykkøkningspumpen

En nærmere titt på de tre alarmikonene på betjeningspanelet og pumpens alarminnstillinger.

Grundfos SCALA1 er en alt-i-en-trykkøkningspumpe.

I denne modulen vil vi se nærmere på de tre nederste LED-alarm- ikonene på betjeningspanelet.

Disse alarmene indikerer om det er tørrkjøring eller vannmangel, om maksimum kjøretid har blitt overskredet, eller om det er en lekkasje i systemet.

Det er verdt å nevne at disse alarmene ikke nødvendigvis betyr at det er skade på pumpen. Det er rett og slett en indikasjon fra pumpen for å varsle brukeren om at det kan være et problem i systemet som bør håndteres.

For eksempel hvis tørrkjøringsalarmen blinker, betyr det ikke nødvendigvis at pumpen ikke kan levere vann.

Det kan bety at den ikke får vann. La oss ta en nærmere titt på de tre alarmene det er snakk om.

SCALA1 tilbyr innebygd tørrkjøringsbeskyttelse som automatisk stopper pumpen i tilfelle tørrkjøring.

Funksjonen fungerer imidlertid annerledes under den første påfyllingsfasen enn den gjør i driftsfasen. Hvis SCALA1 ikke oppdager trykk og gjennomstrømning innen fem minutter etter å ha blitt koblet til en strømforsyning, aktiveres alarmen.

Under normal drift vil denne alarmen imidlertid bli aktivert bare 40 sekunder etter at mangel på trykk og gjennomstrømning oppdages.

Så er det funksjonen for maksimal kjøretid. Du kan angi dette under pumpeoppsettet i GO Remote, eller du kan aktivere den på et senere tidspunkt.

Hvis du angir funksjonen for maksimale kjøretid til 30 minutter, vil pumpen stoppe etter 30 minutter med kontinuerlig drift og alarm for maksimal kjøretid vil vises på betjeningspanelet.

Dessuten stopper denne alarmen pumpen om det skulle oppstå en stor lekkasje i systemet. Lekkasjer kan f.eks. være forårsaket av skader på rør.

Til slutt er det funn av lekkasjer.

Hvis det er en liten lekkasje i systemet, vil SCALA1 fortsette å starte og stoppe driften med jevne mellomrom. Men hvis dette fortsetter for lenge, vil det resultere i syklusdrift.

Heldigvis har SCALA1 en anti-syklusfunksjon som du kan angi i GO Remote.

Når du har aktivert denne funksjonen, vil start og stopp i et fast mønster bringe pumpen til en fullstendig stopp og ikonet vises på betjeningspanelet.

Hvis anti-syklusfunksjonen deaktiveres, vil du fortsatt se systemalarm- indikasjonen på betjeningspanelet, men pumpen vil ikke stoppe.

Du kan lære mer om systemalarmene i GO Remote. Når du har funnet og håndtert kilden til problemet, kan du tilbakestille en alarm enkelt ved å trykke på «Tilbakestill»-knappen på betjeningspanelet, tilbakestille gjennom GO Remote, eller ved å aktivere den automatiske tilbakestillingsfunksjonen i GO Remote.

Det var en kort introduksjon til de tre alarmene angitt på betjeningspanelet for tørrkjøring eller vannmangel, om maksimum kjøretid har blitt overskredet, eller om det er en lekkasje i systemet.

Takk for at du så på.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende