Forstå SCALA1-trykkøkningspumpen

Få en kort innføring i SCALA1-trykkøkningspumpen og en forståelse av pumpens betjeningspanel.

Hvis du leter etter en alt-i-en-trykkøkningspumpe, kan Grundfos SCALA1 være svaret på spørsmålene dine.

I denne modulen skal vi kort introdusere deg for SCALA1 før vi gir deg en grundig forståelse av pumpens betjeningspanel.

La oss komme i gang.

SCALA1 er en fullt integrert, selvfyllende trykkøkningspumpe bygget for bruk i boliger.

Den samler alle komponentene i moderne trykkøkningspumper i én kompakt enhet.

Videre gir Bluetooth-kompatibiliteten mulighet for tilkobling til Grundfos GO Remote-appen, som gir enda flere tilpasningsmuligheter og avanserte funksjoner.

Du kan også koble til en ekstern 24 V digital inngang som en ekstra mulighet for pumpestyring.

Dette betyr at du f.eks. kan legge til en nivåbryter i en tank på taket.

Eller hvis du bruker pumpen til vanning i hagen, kan du legge til en fuktighetsdetektor som stopper pumpen hvis et bestemt fuktighetsnivå er nådd.

En ekstern inngang er ganske enkelt et hjelpemiddel for å gi deg mer kontroll.

SCALA1 tilbyr også konfigurasjon for to pumper, noe som betyr at to SCALA1-pumper kan kobles til å jobbe sammen, enten i Drift-/Standbymodus for sikkerhetsmessige årsaker, eller i Drift-/Assistmodus hvis du vil øke trykkøkningskapasiteten.

Nå som vi har dekket de grunnleggende fordelene med SCALA1, la oss vende oppmerksomheten mot betjeningspanelet.

SCALA1 deler det samme kjente utseendet som sitt søsken, SCALA2, og har et intuitivt, brukervennlig betjeningspanel.

Muligens det viktigste ikonet her er Grundfos Eye, som viser pumpens status.

Statisk grønt lys betyr at strømmen er på men at motoren ikke går fordi det ikke er etterspørsel.

Roterende grønt lys betyr at strømmen er på og at motoren går fordi et utløp er åpent et sted i installasjonen.

Gult lys betyr at pumpen er stoppet enten ved hjelp av ekstern inndata eller en kalenderfunksjon, eller at tvillingkommunikasjonen har blitt avbrutt.

Til slutt betyr den røde alarmen at motoren har stoppet. Pumpen stopper automatisk og beskytter både seg selv og installasjonen mot skade, for eksempel ved tørrkjøring.

Du kan finne ut mer om disse forskjellige signalene og hva de betyr i GO Remote-appen eller i SCALA1-bruksanvisningen.

Når det gjelder fysiske knapper, er det bare tre:

Start/stoppknappen som stopper pumpen,

Bluetooth-tilkoblingsknappen som brukes for å koble en pumpe til GO Remote-appen,

og tilbakestillingsknappen som brukes til å tilbakestille alarmer.

De tre nederste LED-ikonene på betjeningspanelet er de tre system- alarmindikatorene.

Disse alarmene indikerer om det er tørrkjøring eller vannmangel,

om maksimum kjøretid har blitt overskredet,

eller om det er lekkasje i systemet.

Dette dekker vår grunnleggende introduksjon om SCALA1 og betjeningspanelet.

Takk for at du så på.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende