Forstå ytelsesmodusvelgeren til SCALA1-trykkøkningspumpen

En nærmere titt på driftsmodusvelgeren på SCALA1, som brukes til å justere pumpens sugeytelse.

Grundfos SCALA1 er en alt-i-en-trykkøkningspumpe.

I denne modulen vil vi se nærmere på driftsmodusvelgeren, som du bruker til å justere pumpens sugeytelse.

Selv om SCALA1 er et fullstendig integrert produkt som er klart til bruk, er det fortsatt måter å finjustere det på for å gjøre det perfekt for visse bruksområder.

En måte å gjøre dette på er ved hjelp av driftsmodusvelgeren som du finner bak pumpens deksel.

Først er det standard- posisjonen: Selvfyllende. Om satt til denne posisjonen, er selvfyllingsventilen helt åpen, noe som gir deg beste mulige ytelse. Dette er spesielt nyttig dersom du bruker SCALA1 til å heve vann fra brønner, for eksempel.

Neste er lufthåndteringsmodus. Hvis vannet på innløpssiden av en installasjon er fylt med luft, blir det stadig vanskeligere å heve vannet. Det er her lufthåndterings- modusen er nyttig, da det åpner en ekstra lufthåndteringskanal.

Dette bidrar til å fjerne de skadelige luftboblene som ellers kan påvirke ytelsen til andre pumper. På den andre siden vil det å lukke ventilen litt, resultere i et lite tap av ytelse.

Til slutt er det modusen positiv inngang. I denne modusen er selvfylling så godt som deaktivert, da du lukker ventilen helt og pumpen er ikke lenger i stand til å heve vann.

Dette er hovedsakelig beregnet for situasjoner der det er en positiv innløpstilkobling, f.eks. hvis du er koblet til en taktank eller en kommunal vannledning. Bare husk å overholde lokale lover og forskrifter.

En betydelig fordel med positiv innløpsmodus er at den fjerner denne lyden:

Dette er lyden av ventilen som åpnes og lukkes.

Ved å anvende positiv innløpsmodus, har huseieren muligheten til å fjerne denne lyden hvis de synes det er for forstyrrende.

Det dekker vår grunnleggende introduksjon om valg av driftsmodus for SCALA1.

Takk for at du så på.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende