Bruke Grundfos GO Remote for å få mest ut av din SCALA1

Oppdag hvordan GO Remote-appen gir deg tilgang til en rekke tilpasningsalternativer for SCALA1.

Uten Grundfos GO Remote- appen på din smarttelefon, er det en rekke SCALA1-funksjoner som du ikke får tilgang til.

I denne modulen skal vi vise deg hvordan du får mest mulig ut av din SCALA1 ved å bruke GO Remote. La oss komme i gang.

Hvorfor bør du bruke GO Remote for SCALA1? Det er ganske enkelt egentlig.

Ved å bruke GO Remote med din SCALA1 får du enklere igangkjøring, enkel overvåking, og det gir deg tilgang til ytterligere tilpasningsalternativer.

Uten GO Remote vil din SCALA1 bare fungere med standardinnstillingene.

Disse innstillingene kan være nok for enkelte installasjoner og applikasjoner, men passer ikke nødvendigvis alle.

I bunn og grunn er SCALA1 optimalisert for all privat bruk, men ved å bruke GO Remote kan du tilpasse bruken enda bedre.

For å laste ned GO Remote går du til AppStore eller PlayStore.

Når den er lastet ned, må du pare appen med din SCALA1.

Nå er du klar til å konfigurere din SCALA1 i GO Remote.

Så snart du kobler pumpen din til appen, vil du ha muligheten til å bli tatt gjennom installasjonsoppsettet.

Selv om det et er mulig å betjene SCALA1 og lese alarmindikasjoner gjennom betjeningspanelet, lar GO Remote deg endre standardverdier og konfigurere pumpen i henhold til dine eksakte krav og din bruk.

I det første oppsettet kan du angi og endre maksimal kjøretid,

stille inn automatisk anti-syklusalarm

og definere den eksterne inngangen hvis systemet ditt bruker en slik.

GO Remote er også den eneste måten å konfigurere et dobbelt trykkøkningssystem bestående av to SCALA1-pumper.

Mer om det senere.

Når du har angitt grunnleggende parametere, vil du bli ført til dashbordet, som er appens hovedskjerm. Her får du en grunnleggende oversikt over pumpen din samt rask tilgang til flere innstillinger.

Men hva er fordelene med disse innstillingene? La oss ta en titt.

Det er systemstatusen som lar deg lese pumpens totale kjøretid, kjøretiden siden forrige oppstart og antall starter og stopper.

Og hvis du kjører en konfigurasjon med to pumper, kan du se en sammenligning av bruken mellom de to pumpene.

Å kontrollere pumpens status i appen gir deg en klar oversikt av energiforbruket.

Og hvis du kjører en konfigurasjon med to pumper, kan du se status for hver pumpe og fordele belastningen mellom dem slik du ønsker.

Du kan også sjekke system- alarmindikasjoner og advarsler. Så hvis Grundfos Eye er rødt og pumpen stoppes, bare sjekk funksjonen for alarmer og advarsler i appen

for å få detaljert informasjon om hvorfor pumpen har utstedt en alarm, noe som gir deg en klarere idé om hvor problemet ligger. Hvis det er et problem med pumpen, må du sjekke feilsøkingsveiledningen.

Du kan også bruke menyen Alarmer og Advarsler for å tilbakestille alarmer.

Så er det tvillingpumpekonfigurasjonen. Når du har koblet til to SCALA1-pumper, vil systemet automatisk oppdage at det er en tvillingpumpe og du vil bli tatt gjennom startoppsettet.

Som vi nevnte tidligere, er dette den eneste måten å sette opp en tvillingkonfigurasjon på uten standardinnstillingene. Og det er en rekke innstillinger å endre.

Først er det tvillingdriftsmodus. Standard driftsmodus er drifts-/standbymodus. I hovedsak betyr dette at én pumpe er i drift og den andre står klar i tilfelle det oppstår et problem med primærpumpen. I Grundfos GO kan du imidlertid endre driftsmodus til drifts-/assistmodus, hvor hvis en pumpe ikke kan nå ønsket etterspørsel, vil den andre starte og hjelpe til og gi deg enda mer strømning. På den måten kan du velge den driftsmodusen som passer best til din installasjon og bruk.

Så er det vekslingstypen. Her kan du velge hvordan du vil at pumpene skal bytte. Vil du for eksempel veksle dem basert på antall starter?

Eller skal de veksle basert på antall timer i drift? Denne funksjonen lar deg bestemme hvordan du vil fordele arbeidsmengden mellom dine to SCALA1-pumper.

Du kan også velge vekslingsverdi. Vil du at pumpene skal veksle hver 3. time for eksempel?

Eller skal de veksle hver 5. start? Alt er opp til deg.

Uten GO Remote vil din SCALA1 tvillingpumpe- konfigurasjon bli satt til drift/standby, og du vil ikke ha muligheten til å endre andre innstillinger. Dette fremhever GO Remotes mengde av tilpasningsalternativer som kan sikre at systemet ditt er satt opp nøyaktig etter dine behov.

I den siste delen av denne modulen tar vi en titt på noen av de andre innstillingene som du kan justere i GO Remote. Disse funksjonene inkluderer:

konfigurere en ekstern inngang, kalenderfunksjoner, programvareoppdateringer og servicerapporter.

SCALA1 kan kobles til en ekstern inngang som en ekstra betingelse for pumpedrift.

Bare åpne den eksterne input-menyen i Innstillinger.

Herfra kan du skru ekstern inngang på og av.

Du kan også se bort fra standard start/stopp-forhold ved å sette pumpen til å kun kjøre på den eksterne inngangen. Dette fremhever nok en gang mangfoldet av tilpasningsalternativer som GO Remote gir din SCALA1-pumpe.

Så er det kalenderfunksjonen.

Enkelt sagt lar denne deg lage en tidsplan for pumpedrift. En spesielt nyttig funksjon for f.eks. vanning av hager.

Så er det muligheten til å utføre programvareoppdateringer direkte gjennom GO Remote.

Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vil du motta et varsel på telefonen din når du går inn i appen.

Selv om dette vanligvis er noe du gjør under, for eksempel, et servicebesøk,

er huseieren faktisk helt og holdent i stand til å gjøre dette enkelt på egen hånd ved å laste ned GO Remote og koble den til SCALA1-pumpen.

Til slutt har du muligheten til å opprette en servicerapport når du er ferdig.

Du kan sende servicerapporten direkte til kundens e-post og gi dem en fin, konkret oversikt over deres SCALA1 og arbeidet du har gjort.

Det dekker modulen vår om fordeler ved å bruke GO Remote med SCALA1.

Takk for at du så på.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende