Forbedring af en kølevandsapplikation

Få mere at vide om TPE3's indbyggede varmeenergimåler, differenstemperatur, flowbegrænsningsfunktion og meget mere.

PARALLELT FORBUNDE PUMPER

TPE3 er udstyret med trådløs teknologi, som gjør det muligt at installere op til fire pumper parallelt i direkte forbindelse med hinanden.
Den trådløse teknologi er integreret i alle TPE3-pumper, hvilket betyder, at der ikke skal tilsluttes andre styreenheder.
Når pumperne er tilsluttet, kan de køre med mange forskellige reguleringsformer.

  • I alternerende drift skifter pumperne for at sikre jævne driftstimer.  
  • I back-up-tilstand er den samme pumpe er i drift hele tiden, mens en back-up-pumpe tændes i 30 sekunder én gang om dagen for at sikre, at der er et alternativ, hvis pumpen svigter.
  • I kaskadedrift kan adskillige pumper være i drift samtidigt og dele belastningen ligeligt.

MULTIMASTERFUNKTION
Når der er tilsluttet en rekke TPE3-pumper, tildeles én af dem alltid rollen som masterpumpe.
Multimasterfunktionen udgør et sikkerhedsnet i det tilfælde, at masterpumpen svigter. I tilfælde af svigt sikrer multimasterfunktionen, at de resterende pumper automatisk tildeler en pumpe rollen som ny masterpumpe, så der sikres en stabil drift.

APPLIKATIONSOMRÅDER
Lad os nu se på en af de applikationer, hvor TPE3-pumper kan bruges innovativt, nemlig til optimering af kølevandsanlæg.

  • Traditionelt kølevandsanlæg som oftest er opbygget af primære og sekundære sløjfer med et konstant flow i den primære sløjfe.       
  • Alternativt kølevandsanlæg med kun en primær sløjfe og variabelt flow. Det er langt mere effektivt.

Primære pumpeanlæg med variabelt flow anvender køleenheder med variabel kapacitet og primære pumper med variabelt flow til at opfylde det varierende behov for koldt vand. Det er mere økonomisk og energibesparende at anvende primære pumper med variabelt flow i kølevandsanlæg, da der aldrig er for stort flow i anlægget.

Én af udfordringerne ved et primært pumpeanlæg med variabelt flow er, at det skal kunne opretholde et minimumflow gennem køleenheden – selv ved lavt flow, hvor behovet for koldt vand kan være lavere end køleenhedens minimumflow.

For at opretholde en minimumflow gennem køleenheden kan der installeres en TPE3-pumpe i en bypass-ledning mellem flow og returløb. Pumpen styres i konstant differenstrykregulering, som sikrer, at der opretholdes et konstant tryk – og dermed et tilstrækkeligt flow – over fordamperen. Dette forhindrer, at fordamperen fryser, og at køleren frakobles.

Lad os fortsætte med at kigge på den primære pumpesløjfe. Her har vi installeret tre pumper, der er trådløst forbundet indbyrdes uten brug af eksterne styreenheder. De hastighedsregulerede pumper kører i kaskadetilstand. Pumpernes funktion er at bevare trykket i anlægget med variabelt flow under såvel lav som høj belastning.

Ved proportionaltrykregulering styres TPE3-pumpernes ydelse ud fra de differenstryksensorer, der er integreret i pumpen.

Det integrerede differenstryk gjør pumperne i stand til at køre effektivt under flere reguleringsformer uten installation af eksterne tryksensorer i rørsystemet.  

Hermed slutter våres gennemgang af den alternative opbygning af et kølevandsanlæg. Vi håber, vi har givet dig en forståelse af, hvorfor et anlæg med en primær sløjfe, der kører med variabelt flow, er langt mere effektivt end traditionelt opbyggede systemer.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 15 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende