Introduktion til TPE3

Lær mere om fx den indbyggede varmeenergimåler, differenstemperatur og flowbegrænsningsfunktionen.

TPE3 er en inline-pumpe til køle,- varme,- og airconditionanlæg i større bygninger og erhvervsejendomme, men vi ser den som meget mere end blot en pumpe. Og vi vil gerne fortælle dig, hvorfor vi mener, at den er noe helt særligt.

TPE3 rummer adskillige avancerede funktioner som fx reguleringsformen differenstemperatur, flowbegrænsning, indbygget varmeenergimåler, integreret trådløs flerpumperegulering og utallige muligheder for tilslutning af eksterne sensorer. Lad os se på nogen af dem her..

DIFFERENSTEMPERATUR
Med reguleringsformen differenstemperatur kan pumpen arbejde ud fra den målte forskel mellem frem- og returtemperaturen. Det bliver ikke nemmere.
Tilslut en eller to eksterne sensorer direkte til TPE3, og lad pumpen regulere flowet i anlægget ud fra differenstemperaturen. Kræver ikke andet ekstraudstyr end en eller to eksterne sensorer.  

FORBINDELSE AF FLERE PUMPER
TPE3 anvender trådløs teknologi, så den kan forbindes direkte med andre TPE3-pumper – faktisk helt op til fire pumper.
Pumperne kører herefter i en fælles reguleringsform i enten kaskadedrift, alternerende drift eller back-up-tilstand – uten behov for andre styreenheder.

FLOWBEGRÆNSNINGSFUNKTION
TPE3 har også en flowbegrænsningsfunktion, der i mange tilfælde kan mindske behovet for en reguleringsventil i anlægget.

VARMEENERGIMÅLERFUNKTION
En anden vigtig funktionalitet er TPE3-pumpens indbyggede varmeenergimåler.
Varmeenergimåleren overvåger anlæggets varmeenergifordeling og -forbrug, så man undgår et overforbrug af energi på grund af ubalancer i anlægget.

APPLIKATIONSOMRÅDER
Lad os nu kigge på de områder, hvor TPE3 kan anvendes. TPE3 er en alsidig inline-pumpe, der kan anvendes i alle varme-, køle- og fjernvarmeanlæg. Her kommer et par eksempler, der viser, hvordan funktionaliteterne forbedrer anlæggets samlede ydelse i form af øget komponentbeskyttelse, øget overvågning af anlægget, bedre styring og et lavere energiforbrug.

  • Brug TPE3 i ikke-kondenserende kedelanlæg for at sikre bedre beskyttelse af kedlen og lavere driftsomkostninger.
  • Kombiner TPE3 med en ekstern temperatursensor, som måler returvandets temperatur. Gennem tilpasning af bypass-flowet regulerer pumpen temperaturen på det vand, der løber inn i kedlen, hvilket sikrer en konstant korrekt temperatur.
  • Installation af TPE3 i enstrengede varmeanlæg øger anlæggets virkningsgrad. Et enstrenget anlæg er typisk konstrueret til at køre med konstant flow. Resultatet er øgede returtemperaturer fra anlægget i situationer med lav belastning. En TPE3-pumpe løser dette problem ved at overvåge flowet og returvandets temperatur. Dette gjør det muligt for pumpen at tilpasse ydelsen til den faktiske temperaturforskel, hvilket sikrer, at differenstemperatur bevares som oprindeligt tiltænkt.
  • Brug TPE3 i varmegenvindingsanlæg til at sænke vandtemperaturen og omkostningerne.
  • Varmegenvindingsanlæg med væskekoblede batterier skal kun være aktive, når der er en temperaturforskel mellem ude- og indeluften på mere end 2-3 °C. Med en TPE3-pumpe er det muligt at tilføje to temperatursensorer, hvorefter pumpen tilpasser cirkulationsflowet i anlægget til det reelle behov baseret på temperaturforskellen.
  • Brug TPE3 i brugsvandsanlæg til at få fuld kontrol over temperaturen på det varme vand og derved spare penge. I varmtvandsinstallationer i større bygninger skal der være varmt vand, når hanen åbnes.
  • Normalt kører en pumpe med reguleringsventil og konstant hastighed døgnet rundt for at sikre dette – men det er spild af energi.
  • Installer en TPE3, og aktivér den konstante temperaturregulering. Baseret på signalet fra den interne temperatursensor tilpasser pumpen løbende ydelsen til det aktuelle behov og bevarer derved den ønskede konstante vandtemperatur.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 15 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende