En innføring i reguleringsformer for ALPHA2

Få innsikt i de 10 reguleringsformene i ALPHA2, inklusiv modus for fast hastighet, konstant- og proporsjonaltrykkmodus samt AUTOADAPT, den mest avanserte reguleringsformen.

Denne Grundfos Ecademy e-læringsoppgaven gir deg en innføring i de 10 reguleringsformene som er tilgjengelige i ALPHA2-sirkulasjonspumpen.

Vi vil begynne med de mest grunnleggende reguleringsformene - fast hastighet,

Før vi går videre til konstanttrykk

og proporsjonaltrykk.

Til slutt vil vi forklare bruken og fordelene med ALPHA2s mest avanserte reguleringsform, AUTOADAPT.

De mest grunnleggende reguleringsformene i ALPHA2 er modusene for fast hastighet.

Hvis disse er valgt, vil pumpen bare operere med konstant hastighet - enten lav, middels eller høy. Dette gir det mest klassiske forholdet mellom en pumpes trykkhøyde - dens «styrke» eller evne til å løfte væske til en viss høyde - og strømningshastigheten - eller evnen til å flytte pumpemediet raskt.

Hvis du velger fast hastighet og ønsker at pumpemediet skal bevege seg veldig fort, mister du nesten all styrke - og dersom  mediet nesten ikke beveger seg, vil pumpen bruke all kraft til å bevege den.

Disse reguleringsformene er svært gammeldagse, men gir enkelte ganger de mest effektive alternativene i noen svært spesialiserte applikasjoner,

som for eksempel ettrørssystemer, systemer med 3-veis bypassventiler eller fylling av varmtvannstanker i kjeler med fast brennstoff.

Vær også oppmerksom på at du aldri bør bruke  fast hastighet i systemer med termostatiske radiatorventiler.

De tre konstanttrykkmodusene - I, II og III - vil føre til at ALPHA2 opprettholder det samme lave, middels eller høye trykket i systemet uavhengig av etterspørselen.

Dette gjør at pumpen kan bevare «styrke», spesielt når pumpemediet beveger seg sakte gjennom systemet.

Konstanttrykk er foretrukket for gulvvarme, men  brukes også nå og da i termostatiske radiatorventiler med automatiske omløpsventiler.

Med de tre proporsjonaltrykkmodusene skal vi begynne å se på pumpens mer avanserte reguleringsformer.

Proporsjonaltrykk betyr ganske enkelt at trykket følger etterspørselen - p umpen blir «sterkere» når strømningen er høy og «svakere» når strømningen er lav.

Dette forbedrer energieffektiviteten og er ideelt for torørssystemer med termostatiske radiatorventiler, noe som inkluderer de fleste varmesystemer i privatboliger. Men proporsjonaltrykk er egentlig bare begynnelsen - for nå kommer vi til Grundfos’ egen reguleringsform AUTOADAPT.

AUTOADAPT er basert på fordelene ved proporsjonaltrykkregulering

og ble utviklet av Grundfos for bruk i torørssystemer.

Data viser at det ville være det mest effektive valget av reguleringsform i mer enn 80 % av alle systemene som en ALPHA2 kan brukes i.

Og det er derfor AUTOADAPT er en intelligent reguleringsform som analyserer varmesystemet, med utgangspunkt i et forhåndsinnstilt driftspunkt på en proporsjonaltrykkurve midt i AUTOADAPT-området.

I løpet av et par dager vil AUTOADAPT lære alt som er å lære om varmesystemet basert på termostataktivitet, inkludert når og hvor mye det brukes.

Og hvis det finnes en bedre og mer effektiv måte å varme opp kundens bolig på, finner AUTOADAPT driftspunktet og proporsjonaltrykkurven selv.

AUTOADAPT er fabrikkinnstilling for ALPHA2 og den anbefalte reguleringsformen for mer enn 80 % av alle applikasjoner. Skal du likevel endre reguleringsformene på ALPHA2, er det så enkelt som å trykke på en knapp.

Bare trykk på hjem-knappen gjentatte ganger til ønsket reguleringsform er valgt.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 30 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels