Hvorfor du bør velge ALPHA2 sirkulasjonspumpe

Finn ut hva som virkelig gjør ALPHA2-sirkulasjonspumpen unik og hvorfor du bør velge den, med fokus på den enkle innreguleringen, ingen blokkering og best virkningsgrad i sin klasse.

I denne emneoppgaven blir du introdusert for tre hovedgrunner til at du skal velge ALPHA2:

• Enkel innregulering
• Ingen blokkering
• Best i klassen når det gjelder effektivitet

Du lærer også om noen av pumpens viktigste funksjoner.

La oss starte med å se på én ting som virkelig skiller ALPHA2 fra konkurrentene: Den enkle innreguleringen.

ALPHA2 har innebygde kommunikasjonsegenskaper, som sammen med ALPHA Reader og Grundfos GO Balance-appen gjør det mulig å innregulere to-rørs radiatorsystemer, gulvvarmesystemer eller en kombinasjon av disse på mindre enn to timer. I korte trekk overfører ALPHA Reader sanntidsdata til applikasjonen, hvor de optimale innstillingene for forhåndsinnstilte ventiler i radiatoren eller gulvvarmesystemet beregnes automatisk. Raskt og enkelt.

Alle radiatorer eller gulvvarmesystemer i en enebolig kan innreguleres perfekt på mindre enn to timer – og sikre maksimal komfort for kundene og et mer effektivt system.

En annen viktig fordel med ALPHA2 er at det ikke oppstår blokkering. Selv i systemer der driftsmiljøet er en utfordring, for eksempel på grunn av store mengder med kalkstein eller andre avleiringer, hindrer ALPHA2 potensielle blokkeringer for å sikre lang levetid og feilfri drift. Årsaken  er en kombinasjon av tre ting:

• Keramisk aksel og lagre
• Robust oppstart
• Manuell sommermodus

La oss først se på ALPHA2s keramiske aksel og lagre. Permanente magnetmotorer har en sideeffekt der de skaper et magnetfelt inne i pumpen. Dette magnetfeltet tiltrekker seg metallpartikler som er skadelige for viktige komponenter – også når pumpen ikke er i bruk. Fordi keramiske komponenter ikke er magnetiske, tiltrekker ikke akselen og lagrene disse partiklene og det vil ikke oppstå blokkering ved normal drift.

Det kan imidlertid oppstå blokkeringer hvis pumpen ikke brukes over lang tid. Takket være robust oppstart er dette ikke noe problem for ALPHA2. Pumpen går automatisk til antiblokkeringsmodus og forsøker omstart tre ganger per sekund. Dette forårsaker rystelser som raskt bryter opp eventuelle avleiringer av smuss eller kalk – uten ytre påvirkning.

For å hindre blokkering på den mest effektive måten skal du alltid bruke manuell sommermodus, som sikrer at pumpen aktiveres jevnlig når den ikke brukes over lang tid. Vi kommer tilbake til denne funksjonen om litt.

Den tredje fordelen med ALPHA2 er markedets beste energieffektivitet. I følge det uavhengige VDE-instituttet har pumpen det laveste energiforbruket av alle små sirkulasjonspumper for bolighus – så ved å velge ALPHA2  gir du energibesparelser til dine kunder.

Men det er mer. La oss til slutt se på noen flere funksjoner i ALPHA2.

Beskyttelse mot tørrkjøring forhindrer at ALPHA2 ødelegges på grunn av at det ikke er vann i pumpehuset.

Hvis det påvises at pumpen kjører uten vann, stopper pumpen og sender en alarmkode. Pumpen forsøker deretter å starte på nytt ved normale intervaller til det er vann i pumpen.  

Det finnes også sommermodus som reduserer pumpens energiforbruk utenfor fyringssesongen til et absolutt minimum.

I stedet for å la pumpen kjøre hele året, kan huseieren innstille pumpen til sommermodus med et trykk på knappen. Dermed er pumpen inaktiv i 99 % av tiden. Pumpen aktiveres bare i to minutter hver 24. time og kjører med full hastighet for å hindre blokkering på grunn av forlenget stillstand.

Når fyringssesongen starter, trykker huseieren på knappen på ALPHA2 og pumpen gjenopptar normal drift.  

La oss oppsummere. ALPHA2 tilbyr:
• Enkel innregulering
• Ingen blokkering
• Best i klassen når det gjelder effektivitet

Tidsbesparende- og komfortfunksjoner som er til fordel for både deg og dine kunder.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 30 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels