En introduksjon til mekanisk og digital dosering til kommunale og industrielle bruksområder

Lær om de mange fordelene ved digital dosering til doseringsformål av alle kompleksitetsnivåer og hvordan det brukes i kommunale og industrielle sammenhenger.

I industriell forstand er definisjonen av dosering  når mengder av kjemikalier tilsettes en prosessvæske.  

I motsetning til en enkeltdose er dosering å administrere flere doser i  bestemte tidsintervaller i løpet av dagen.  I dette kurset tar vi en nærmere titt på hva dosering er,  hvorfor det er viktig og hvordan en nyere form for dosering – digital dosering  gir en rekke fordeler i forhold til den tradisjonelle måten å dosere på.  

Men før vi vurderer tradisjonell og digital dosering,  la oss raskt gå over hva dosering kan brukes til.  Dosering brukes til alle kommunale og industrielle bruksområder,  inkludert vannforsyning, industrielt prosessvann,  behandling av vann og avløpsvann samt næringsbygg.  I tillegg brukes det i prosesser som inkluderer desinfeksjon,  kjemisk dosering og filtrering.  

Felles for disse bruksområdene og prosessene  er at vannet må kontrolleres med jevne mellomrom  for å sikre at det opprettholder kvalitetsnivået.  Og det er her dosering kommer inn i bildet.  Når vannkvaliteten kontrolleres,  kan den fylles opp med kjemikalier for å oppnå den nødvendige vannkvaliteten.  

Tradisjonelt  håndteres dette ved å tilsette kjemikalier i prosessen ved behov,  ofte basert på en enkel av/på-utløser.  Når pumpen mottar signalet,  pumper den kjemikalier i et konstant forhåndsdefinert volum.  Denne metoden er typisk for mekanisk dosering.  Og mens det har sine fordeler, byr det også på en del utfordringer.  

En ulempe ved mekanisk dosering ved installasjon  uten en dyr frekvensomformer,  er dens manglende evne til å levere variabel, dynamisk strømning  som oppfyller behovene til ulike bruksområder.  

Dette øker ikke bare driftskostnadene, men sløser også med kjemikalier.  Heldigvis finnes det en løsning på dette:  Digital dosering.  Kapasiteten til digitale doseringspumper  fra Grundfos kan skaleres ned til lav kapasitet,  noe som betyr at færre pumpevarianter kan benyttes til flere bruksområder.  

Dette gjør at pumpene enkelt kan settes opp til å håndtere  andre oppgaver med ulike strømningskrav,  og dermed levere en dynamisk strømning i henhold til de gitte behovene.  

Digital dosering automatiserer hele prosessen.  En intelligent doseringspumpe er den ideelle løsningen på dosering av mål  på alle kompleksitetsnivåer, og dermed gi brukerne presise,  pålitelige og kostnadseffektive doseringsprosesser.  

La oss ta en nærmere titt på hvordan digital dosering overvinner utfordringene  og presenterer nye muligheter og fordeler for brukerne.  Først og fremst sikrer digital dosering mye  bedre doseringsnøyaktighet enn mekanisk dosering.  

Den leverte nøyaktigheten er svært høy,  uansett om det er større doseringsmengder  eller mindre doseringsmengder.  

På den måten reduseres mengden kjemikalieavfall betydelig,  siden den nødvendige doseringen kan måles nesten til perfeksjon.  

For det andre betyr digital dosering  at det ikke lenger er nødvendig å endre slaglengde.  

Dette bidrar ikke bare til forbedret doseringsnøyaktighet,  men det betyr også at sugeegenskapene forblir upåvirket,  noe som tar oss til neste punkt.  

I mekanisk dosering  endret det å redusere slaglengden sugekapasiteten:  jo kortere slaglengde, desto mindre sugekapasitet,  noe som førte til problemer med viskøse væsker,  sugehøyde og problemer med installeringen.  

Den interne slaghastigheten implementert i digital dosering gjør at  dosering kjører på en jevn, kontinuerlig hastighet  og gjør endring av slaglengde overflødig.  

Dermed er de nevnte problemene ikke lenger problemer.  En annen utfordring som er fjernet siden lanseringen av digital dosering,  er risikoen for luftlommer.  

Kort sagt oppstår en luftlomme når doseringshodet er fylt med gass  som komprimeres og utvides i henhold til membranbevegelse,  noe som resulterer i at væske ikke fortrenges.  

I en mekanisk doseringsprosess  førte dette til problemer med avgassing av væsker  for eksempel natriumhypokloritt.  I tillegg kan det føre til at driften må stanses  for at pumpen skal fylles.  

Takket være digital dosering  og dens utmerkede håndtering av avgassing av væsker,  er ikke dette lenger et problem.  En annen fordel med digital dosering er den lave installasjonskostnaden,  siden behovet for komponenter som pulsdempere  og strømningsmålere minimeres.  Dette gjør også potensiell service og vedlikehold billigere.  Til slutt har vi pålitelighet.  

Og digital dosering utmerker seg i pålitelighet.  

Denne høye påliteligheten sikrer naturligvis en jevnere og problemfri drift,  noe som fører til redusert service og vedlikehold.  

Nå som vi har vært gjennom fordelene med digital dosering,  la oss oppsummere:  Digital dosering gir et mye høyere nøyaktighetsnivå,  noe som fører til redusert kjemisk avfall og strømregning.  

Digitale doseringssystemer stiller inn slaghastigheten internt,  noe som gjør behovet for å justere slaglengde og slagfrekvens overflødig.  Installasjon er billigere, takket være færre komponenter.  

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 2
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 15 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Avansert