Slik optimaliserer du det digitale doseringssystemet med FlowControl Measurement (mengdeovervåkning med automatisk justering)

Lær om FlowControl Measurement-modulen og hvordan den kan være til nytte for deg, for eksempel ved å muliggjøre intelligent kontroll av strømningen i systemet.

Implementering av digital dosering var et stort skritt fremover når det gjelder å forbedre nøyaktigheten i doseringssystemer. Men i dette kurset skal vi snu oppmerksomheten mot nøyaktig strømningsmåling og forklare fordelene ved FlowControl Measurement – eller FCM.


Kort sagt tilbyr FCM intelligent strømningsmåling. En sensor for strømningsstyring er innebygd i det digitale doseringssystemet for å gi en bedre og mer nøyaktig måling av strømning.

FCM-modulen er en strømningsmåler med positiv-fortrengning med en innebygd trykksensor. Den forteller pumpen nøyaktig volum av kjemikalier som pumpes med hvert slag. Denne innebygde sensoren kan måle strømning på omtrent samme måte som en ekstern fortrengningsstrømningsmåler, noe som gjør sistnevnte overflødig. Men det kommer vi tilbake til senere.

Det er ganske enkelt å forstå hvordan det fungerer i praksis. Først må doseringshodet fylles. Deretter må væsken komprimeres. Etter disse to trinnene kan volumet til doseringshodet måles. Så enkelt er det. Og takket være det intuitive displayet, kan du alltid holde rede på slagposisjonen og væskemengden i doseringshodet.

Med FCM åpnes en verden av nye fordeler som alle bidrar til å forbedre den generelle driften din. Så la oss ta en titt på noen av fordelene ved å bruke FCM.

Implementering av FCM-funksjonen gir ikke bare intelligent prosesstyring i selve pumpen, det muliggjør også påvisning av eventuelle strømningsavvik i systemet ved å sende ut en alarm hvis noe ikke stemmer. På den måten kan du raskt reagere på mulig slitasje i systemet. Men ikke nok med det. Den reagerer på andre feil, som kavitasjon eller rørbrudd, og slår automatisk av systemet når det oppdages alvorlige feil..

Hvis pumpens trykk eller strømning er ustabil, stabiliserer den seg selv automatisk for å opprettholde konsistent ytelse. Dette er svært gunstig, da det reduserer kjemisk søl og gir kjemiske besparelser.

Som en ekstra bonus har noen pumper i Grundfos SMART Digital-serien funksjonen AutoFlowAdapt, som gjør at pumpen automatisk tilpasser seg strømnings- og trykkendringer, noe som gir bedre pålitelighet.

Integrert intelligens gjør imidlertid mer enn å forbedre påliteligheten. Som nevnt tidligere, gjør den intelligente styringen i pumpen eksterne strømningsmålere eller lignende måleinstrumenter, overflødige. Det faktum at disse strømningsmålerne anses som unødvendige, har en rekke fordeler i seg selv – den mest åpenbare er en stor reduksjon i installasjonskostnader takket være besparelser på ekstra komponenter.

Strømningsmålingsfunksjoner gjør det også mulig for pumpen å oppdage og korrigere feil – ikke bare i selve pumpen, men i de tilkoblede rørene også. Dette gjør at pumpen kan oppdage problemer som kavitasjon, lekkasje og overtrykk, som kan føre til potensielt farlige situasjoner.

I tillegg kan den redusere reparasjonskostnadene, da du sparer på reservedeler. Dette er fordi det er enkelt å definere problemet, men også fordi du har færre komponenter å bekymre deg for. Naturligvis gir innebygd overvåking og styring, samt selektiv feildiagnostisering, bedre systempålitelighet, noe som reduserer bekymringene med vedlikehold, feilsøking og håndtering.

La oss se på fordelene ved FCM én gang til. Det muliggjør intelligent styring i selve pumpen, noe som fører til økt pålitelighet. Det justerer automatisk strømning eller trykk i henhold til systemendringer. De integrerte strømningsmålerne gjør eksterne strømningsmålere overflødig. Det reduserer antallet komponenter, og reduserer dermed installasjonskostnader betydelig – i tillegg til kostnadene for vedlikehold og reservedeler.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 2
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 15 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Avansert