Bruk av proporsjonaltrykk i trykkøkningssystemer for vann

12 - Bruk av proporsjonaltrykk i trykkøkningssystemer for vann

Dette kurset gir deg en god innsikt i de betydelige besparelsene som kan gjøres ved å bruke proporsjonaltrykk i trykkøkningssystemer for vann i næringsbygg.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 2
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 12 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Avansert

Kursoversikt

00:05:51

En innføring i proporsjonaltrykk i trykkøkningssystemer for vann

Finn ut hvordan proporsjonaltrykk gagner næringsbygg som har mer dynamiske tap enn statiske tap, som flyplasser, sykehus og kjøpesentre.

00:04:41

Slik kan du spare energi ved å bruke proporsjonaltrykk i trykkøkningssystemer for vann

Forstå de grunnleggende energi- og vannbesparelsene som kan gjøres ved å drive en Grundfos Hydro MPC trykkøkningspumpe i proporsjonaltrykkmodus.

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært