Grundfos-spesifikke BIM-tilbud

Få en oversikt over hva Grundfos tilbyr innen BIM og hvordan du kan finne dette i Grundfos Product Center. 

Grundfos er glade for å kunngjøre sitt tilbud av høykvalitets BIM-innhold til bruk i Revit-prosjekter.

BIM, eller bygningsinformasjonsmodellering, er en teknologi i rask utvikling som forvandler tradisjonell designplanlegging fra 2D- til 3D-miljøer.

Disse miljøene forstår produktrelasjoner, noe som gjør det mulig å formidle designformålet gjennom designet og bygnings livssyklusen.

Grundfos gir bransjen et omfattende BIM-bibliotek med produktbaserte digitale modeller.

Disse kan brukes til å opprette egendefinerte tegninger med større nøyaktighet og system- intelligens enn vi noen gang har sett før.

Disse modellene er utviklet for bruk av interessenter gjennom hele livssyklusen til en bygning.

Grundfos BIM passer en fagpersons vanlige arbeidsflyt og gjenspeiler den logiske, hierarkiske arten til en designers utvelgelsesprosess.

Denne komplette pakken kommer i form av datalette filer med komplett produktinformasjon og funksjonalitet.

Modeller integreres med byggesystemer gjennom rør og elektriske tilkoblingspunkter for systemanalyse.

Hele modellbiblioteket implementerer også de nyeste BIM-standardene, hvilket betyr at plasseringsatferd, utseende og innebygd metadata vil passe typiske designkrav.

Produktlinjer fra Grundfos – inkludert sirkulasjonspumper, in-line-pumper, trykkøkningspumper med mer – inkluderer BIM-innhold som er lett tilgjengelig fra Grundfos Product Center.

Dette gir en omfattende katalog av lett tilgjengelige produktmodeller.

Modeller lastes inn med en typekatalog som inneholder en enorm mengde konfigurasjoner.

Disse modellene er alle tilgjengelige i utvalgte regionale standarder som automatisk legger parametere til i filene etter behov med den nødvendige informasjonen.

Grundfos” oversikt sparer konsulenten for tiden som kreves for å lage sine egne stykklister.

Oversikt kan ganske enkelt kopieres og limes inn i ethvert prosjekt.

De vil automatisk fylles ut med deler og kvantifisere Grundfos pumper i prosjektet.

Grundfos’ innholdsveiledninger er PDF-dokumenter som forklarer modellfunksjonalitet, for eksempel plasserings- og konfigurasjonsvariabler.

Dette bidrar til at markedsførere, selgere og prosjektledere kan velge riktig BIM-fil uten at de trenger å forstå pumpen i detalj.

Denne tilgjengeligheten legger Grundfos’ produktdetaljer direkte i hendene til konsulenten både under utviklingen og under konstruksjonen.

Grundfos' BIM-utvalg åpner nye dører for prosjektspesifikasjoner, slik at Grundfosprodukter kan integreres i prosjektspesifikasjoner tidligere i designprosessen gjennom funksjonen til bygnings- informasjonsmodellering.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 10 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende