Vanlige problemer med avløpsvann i boliger 

53 - Vanlige problemer med avløpsvann i boliger

Utforsk de vanligste problemene innen avløpsvann i boliger, og finn ut hvordan du kan løse disse med Grundfos løsninger.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels

Kursoversikt

00:06:24

Vanlige problemer med avløpsvann i boliger knyttet til vann i bevegelse

Få en helhetlig forståelse av utfordringene knyttet til transport avavløpsvann i boliger. Og finn ut hvordan de kan løses ved hjelp av Grundfos-løsninger.

00:07:01

Vanlige problemer med avløpsvann i boliger knyttet til dimensjonering, vedlikehold og oppussing

Få en oversikt over viktige problemer knyttet til dimensjonering og vedlikehold som kan oppstå i avløpsprosjekter i boliger. Og finn ut hvordan de kan løses ved hjelp av Grundfos-løsninger.

00:04:58

Vanlige problemer med avløpsvann i boliger knyttet til spesifikke bruksområder

Få innsikt i unike applikasjonsproblemer i husholdningsavløpsscenarier. Og finn ut hvordan de kan løses ved hjelp av Grundfos-løsninger.

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært