Dokumentasjon og spesifikke søk i GPC

80 - Dokumentasjon og spesifikke søk i GPC

Dette kurset forklarer hvordan Grundfos Product Center hjelper deg med å finne og innhente nøyaktige pumpedata og -informasjon, CAD-tegninger, pumpekurver og BIM-tegninger for prosjektet ditt, og viser hvordan spesifikk søkefunksjonalitet gjør prosessen med å finne reservedeler og spesifikke pumper for erstatnings- eller væskekrav raskere.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 8
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 12 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende

Kursoversikt

00:01:46

Få produktinformasjon på en smart og rask måte

Finn ut hvordan du kan få produktinformasjon på en smart og rask måte ved hjelp av Grundfos Product Center

00:01:17

Finn produktdokumentasjon

Lær hvordan du raskt finner produktdokumentasjon ved hjelp av Grundfos Product Center

00:01:08

Finn CAD-tegninger raskt

Lær hvordan du finner CAD-tegninger raskt ved hjelp av Grundfos Product Center

00:01:27

Finn en pumpekurve raskt og enkelt

Lær hvordan du raskt får frem en pumpekurve ved hjelp av Grundfos Product Center

00:01:16

Finn BIM-ressurser raskt

Lær hvordan du finner BIM-ressurser raskt ved hjelp av Grundfos Product Center

00:01:38

Finn en erstatningspumpe raskt

Lær hvordan du finner en erstatningspumpe raskt ved hjelp av Grundfos Product Center

00:01:30

Finn de riktige reservedelene raskt

Lær hvordan du finner de riktige reservedelene raskt ved hjelp av Grundfos Product Center

00:01:48

Finn riktig pumpe for væskene dine

Lær hvordan du finner riktig pumpe for væskene dine ved hjelp av Grundfos Product Center

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært