Finne og sammenligne pumpeeffektivitet i GPC

81 - Finne og sammenligne pumpeeffektivitet i GPC

Dette kurset forklarer hvordan du bruker Grundfos Product Center til å beregne energiforbruket etter livsløpskostnader, og viser hvordan du raskt kan sammenligne pumper for å finne den mest energieffektive pumpen.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 8 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende

Kursoversikt

00:01:33

Finn raskt den mest energieffektive pumpen

Lær hvordan du finner den beste energieffektive pumpen raskt ved hjelp av Grundfos Product Center

00:02:19

Beregn energiforbruket raskt og presist

Finn ut hvordan du beregner energiforbruket raskt og presist ved hjelp av Grundfos Product Center

00:01:27

Sammenligne energieffektive løsninger med LCC

Finn ut hvordan du sammenligner energieffektive løsninger med LCC ved hjelp av Grundfos Product Center

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært