Hvordan bruke Grundfos GO Remote i en ALPHA3-installasjon

I denne oppgaven skal vi se på GO Remote- og GO Balance-appene fra et praktisk perspektiv, og vise deg hvordan de fungerer.

De lettanvendelige Grundfos-appene GO Remote og GO Balance kombinert med Bluetooth-tilkoblet ALPHA3 gjør oppsett og overvåking av pumpen og innregulering av varmesystemet enda enklere. Det hjelper deg å øke omsetningen
og resulterer i mer fornøyde kunder.

I denne oppgaven skal vi se på GO Remote- og GO Balance-appene fra et praktisk perspektiv og vise deg hvordan de fungerer. La oss komme i gang.

Først av alt må du installere Go Remote-appen på smarttelefonen din. Disse er tilgjengelige i AppStore og Google Play.

Detter må du koble GO Remote til pumpen. Åpne appen og velg Bluetooth-tilkoblingen i appen, trykk på Bluetooth-knappen på ALPHA3, så henter appen data fra pumpen.

Når du kobler til ALPHA3 til GO Remote for første gang, blir du automatisk ledet gjennom installasjonsveiviseren.

I det første trinnet velger du hvorvidt installasjonen er i en enebolig eller et næringsbygg.

Deretter velger du om det er innreguleringsoppsett eller et manuelt oppsett, Vanligvis er innreguleringsoppsett
beregnet for eneboliger, mens du velger et manuelt oppsett for et næringsbygg.

I denne oppgaven ser vi imidlertid kun på en enebolig, hvor vi tar deg gjennom et innreguleringsoppsett og et manuelt oppsett.

La oss raskt definere hva vi mener med et «innreguleringsoppsett» og et «manuelt oppsett».
• Innreguleringsoppsettet innebærer innregulering via GO Balance-appen. Når innreguleringen er fullført, anbefaler appen reguleringsform for ALPHA3 basert på applikasjonene, som er valgt i appen.
• Det manuelle oppsettet er når du som installatør velger den mest egnede reguleringsformen for den aktuelle applikasjonen og inkluderer ikke innregulering.

La oss starte med innreguleringsoppsettet:

Tenk deg et scenario der en ALPHA3 er installert i et radiatorsystem, og du vil innregulere varmesystemet for å forbedre komforten i hjemmet og potensielt redusere huseierens strømregning.

Så snart du velger et innreguleringsoppsett, åpnes GO Balance, og du er klar til å starte innreguleringen. Hvis appen ikke er installert, blir du bedt om å åpne AppStore eller Google Play og installere appen derfra.

Følg bare trinnene gjennom appen, så kan du innregulere et system på mindre enn to timer.

Etter innreguleringen vil appen automatisk sette pumpen i anbefalt reguleringsform.

For å dokumentere innreguleringen, kan du generere en innreguleringsrapport fra appen og dele den med eieren.

Tenk nå på et annet scenario. Denne gangen skal installatøren sette opp pumpen i et gulvvarmesystem. Det nødvendige konstanttrykket er 5,8 m. Og derfor bør du velge manuelt oppsett.

Når manuelt oppsett er valgt, må du velge reguleringsformen pumpen kjøres med. Her kan du velge mellom 6 forskjellige moduser. Det er: Radiatormodus, gulvvarmemodus, Radiator- + gulvvarmemodus, konstanttrykkurve, Proporsjonaltrykkurve og konstantkurve.

Hvis du velger enten konstanttrykk, proporsjonaltrykk eller konstantkurvemodus, kan du tilpasse kurven ut fra dine behov, noe som betyr at du kan stille pumpen i henhold til et bestemt settpunkt.

For konstanttrykkurve og proporsjonaltrykkurve, kan settpunktet velges hvor som helst mellom minimums- og maksimumskurven i intervaller på 0,1 m.

For konstantkurve kan oppsettet settes hvor som helst mellom minimums- og maksimumskurven i intervaller på 1 %.

Vi velger konstanttrykk, og ettersom dette gulvvarmesystemet krever et konstanttrykk på 5,8 m, justerer vi settpunktet ved å dra kurven til høyre settpunkt.

Her ser du dashbordet. På dashbordet får du rask tilgang til de faktiske pumpeinnstillingene inkludert reguleringsform, driftsmodus og settpunkt. Grundfos-øyet indikerer gjeldende alarmstatus, og du kan avlese nøkkeldata som gjeldende strøm- og effektforbruk.

På dashbordet finner du også status, innstilling, planlegging, alarmer og advarsler og assist-menyene.

Du kan når som helst overvåke pumpedataene i statusmenyen. Alle viktige ytelsesdata kan slås opp.

I Innstillinger-menyen får du en oversikt over alle innstillinger for pumpen og muligheten til å endre innstillinger om nødvendig.

Her finner du også firmware-oppdateringer, hvis tilgjengelig.

I driftsplanmenyen kan du sette pumpen til å kjøre i henhold til en driftsplan, og du kan aktivere sommermodus som beskrevet i oppgave 2.

Alarm- og advarselsmenyen viser en logg over pumpefeil, etter at pumpen ble installert. Tilbakestilling av pumpen etter en feil kan gjøres i appen eller ved å trykke på hoved-/strømningsknappen på brukergrensesnittet.

Det siste elementet på listen er Assist-menyen. Her kan du få:
• Assistert pumpeoppsett
• Assistert feilsøking
• Aktiver lufting av pumpen

I driftsmodus har du mulighet til å starte pumpen, stoppe pumpen eller stille den på kurven for maksimums- eller minimumsytelse.

Når du har fullført oppsett av ALPHA3, starter du pumpen ganske enkelt ved å trykke på «Normal».

Før du forlater pumpen, har du muligheten til å generere en rapport, som dokumenterer pumpeinstallasjonen. Du kan dele denne med huseieren.

Til slutt må du koble til GO Remote-appen fra pumpen. Det gjør du ved å trykke på koblingsikonet nederst i dashbordet, og det trådløse ikonet på brukergrensesnittet slår seg av.

Så for å oppsummere denne oppgaven, er dette måten du bruker GO Remote-appen med ALPHA3-pumpen:

• GO Remote er lett å bruke ved hjelp av oppsettveiviseren og det intuitive dashbordet.

• Du kan velge et innreguleringsoppsett eller manuelt oppsett uten innregulering.

• Dashbordet gir en fullstendig oversikt over den aktuelle statusen for ALPHA3 og pumpeinnstillingene kan enkelt justeres.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende