Slik sikrer du kontinuerlig høy virkningsgrad i grunnvannspumping

Finn ut de vanligste årsakene til tap av effektivitet og hvordan du kan motvirke det.

Pumpens ytelse i vanninntaket vil uvegerlig forandre seg over tid.

Denne oppgaven gir en innføring i de vanligste årsakene til tap av virkningsgrad og gir deg kunnskap om hva som kan gjøres for å motvirke reduksjonen.  

Den eneste reelle måten å vite statusen til pumpens tilstand på, er å overvåke den.

Overvåkning kan være en manuell inspeksjon med jevne mellomrom, eller på forhåndsdefinerte tidspunkter. Den mest effektive måten å overvåke på, er imidlertid ekstern online-overvåkning, noe som kan konfigureres med advarsler og alarmer. På denne måten kan det treffes tiltak omgående hvis dataene går i feil retning eller hvis noe krever umiddelbar oppretting.

De vanligste årsakene til at en pumpe taper virkningsgrad er:

• Endringer i vannforespørselen
• Endringer i det statiske vannspeilet
• Friksjonstap i systemet
• Pumpen er slitt.

La oss ta en titt på disse én for én for å finne ut hvordan du skal håndtere problemene. 

En endring i vannforbruket kan skyldes at flere forbrukere er blitt lagt til systemet eller at eksisterende forbrukere er tatt ut.
Endringene innebærer at pumpen ikke lenger kjører med best mulig virkningsgrad – for eksempel fordi det kreves en større gjennomstrømning, og dermed fall i trykket.

En løsning vil være å skifte ut pumpen med en pumpe som er tilpasset de riktige kravene. Dette sparer penger til energi og gir bedre pumpeytelse.

En annen løsning er å installere en frekvensomformer som automatisk tilpasser pumpeytelsen slik at etterspørselen tilsvarer hastighetsreguleringen og at pumpen alltid kjører på punktet for beste virkningsgrad Hvis vannforespørselen øker, kan det også vurderes å konstruere en ekstra brønn.

La oss nå se på det statiske vannspeilet. Hvis det statiske vannspeilet faller, endres behovet for trykk samtidig. Pumpen må bare løfte vannet høyere for å kompensere for fallet i det statiske vannspeilet – som reduserer trykket.

Hvis det statiske vannspeilet fortsetter å falle, vil pumpen etter hvert ikke kunne innfri trykkbehovet og må byttes ut.

Noen ganger kan en frekvensomformer være en alternativ løsning, fordi den gjør at pumpen kan kjøre med litt høyere hastighet. Vær imidlertid oppmerksom på at høyere hastighet vil øke motorbelastningen, så sørg alltid for at det er nok strømreserve i motoren for å få den til å kjøre med ønsket hastighet.

Pumpens virkningsgrad kan også reduseres på grunn av friksjonstap i rørene når det over tid bygges opp avsetninger i dem.

Avsetninger er umulig å unngå, og i svært uheldige situasjoner kan det bli nødvendig å rengjøre eller bytte rør.

Det finnes imidlertid en annen og mer langsiktig løsning hvis denne utfordringen tas i betraktning tidlig i utformingen av brønnen. Ved å bruke fleksible slanger i stedet for tradisjonelle rør, vil avsetningene brytes av på innsiden av den fleksible slangen hver gang pumpen starter ettersom slangen automatisk ekspanderer litt når den trykksettes.

Til slutt har vi slitasjeproblemet.  Pumper kan gå i mange år uten problemer hvis vannet er rent og fritt fra sand og andre slipende partikler. Men hvis en brønn fortsetter å produsere sand, vil pumpen slites ut på kortere tid enn normalt. Hvor fort er umulig å si, men til slutt vil pumpen ødelegge seg selv.

Noen ganger kan disse problemene minimeres ved å redusere mengden, men i de fleste tilfeller vil dette ikke være nok.
En løsning kan være å installere en enhet som skiller ut sanden fra vannet før den kommer inn i pumpen. Alternativt er det bare sanering av brønnen eller en ny brønn som er svaret.

Overvåkning av pumper og brønner er altså en veldig god idé. Det gjør at du kan avdekke og reagere på strømnings- og trykkendringer, økt energiforbruk eller andre avvik fra den innstilte ytelseskurven og opprettholde høy effektivitet i vanninntaket. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels