Slik forlenges pumpens levetid

Finn ut hvilke forholdsregler du kan ta for å forlenge levetiden til pumper og motorer.

Når pumpen er installert under bakken, vil du at den skal vare så lenge som mulig, ettersom reparasjoner er upraktiske og svært kostbare.

Det er mye man må være oppmerksom på for å hindre pumpefeil og komplikasjoner i brønnen.

Denne oppgaven gir en innføring i noen av de vanligste utfordringene ved grunnvannsapplikasjoner og viser løsninger på disse for å sikre at pumpene dine fungerer så lenge som mulig.

Følgende utfordringer representerer de vanligste årsakene til at pumpens livssyklus reduseres:

• Problemer med strømforsyningen
• For dårlig motorkjøling
• Sand
• Trykkstøt
• og kavitasjon

La oss ta en titt på disse én for én for å finne ut hvordan du skal håndtere problemene. 

En stabil, jevn strømforsyning er energiselskapets ansvar. Det kan imidlertid ikke alltid tas for gitt. På mange områder er strømforsyningen varierende, noe som kan forårsake en rekke utfordringer, inkludert overspenning, underspenning, faseubalanse og fasetap.

Det er ingenting du kan gjøre for å unngå svingninger i strømforsyningen, men det du kan gjøre, er å installere et motorvern. Et motorvern vil i praksis slå av strømforsyningen når en av de beskrevne situasjonene når et kritisk nivå.

Overbelastning kan enten skyldes en endring i pumpens driftspunkt eller fordi pumpen er slitt og gir mer friksjon enn da den var ny.

Et overbelastningsvern skal alltid installeres for å beskytte mot potensiell skade som skyldes overbelastning. Dette vil beskytte mot både mindre overbelastning over lengre perioder og plutselig total blokkering som oppstår umiddelbart.

La oss nå se på hvordan utilstrekkelig kjøling av motoren kan skade driftssikkerheten. Motoren er den mest sensitive komponenten i et pumpesystem, og for høye temperaturer vil til slutt ødelegge den.

Det er grunnvannet som kjøler motoren under drift. For å sikre tilstrekkelig kjøling er det nødvendig med to ting:

• Temperaturen i grunnvannet må ikke overstige motorens tillatte omgivelsestemperatur
• Gjennomstrømning over motoren må alltid være minst 0,15 meter per sekund. Jo raskere vannet strømmer, desto mer effektiv er kjølingen.

Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn temperaturen som er oppgitt på motoren, kan du enten øke gjennomstrømningen over motoren eller kjøre motoren med redusert ytelse. Hvis det er umulig å få den nødvendige gjennomstrømningen over motoren, kan du alternativt installere en kjølekappe som øker vannhastigheten til det nødvendige minimumet. 

Som ved dårlig strømforsyning og overbelastning, er det lurt å installere et vern for å sikre at motoren blir stoppet ved for høye temperaturer. En for høy motortemperatur vil redusere levetiden til motoren betydelig og forårsake skader som til slutt vil ødelegge motoren.     

Og så har vi sand. Sand er en uunngåelig del av grunnvannsapplikasjoner, men medfører risiko hvis pumpen ikke er beskyttet mot den. Hvis brønnen ikke er riktig utformet og utviklet, vil sandfilteret ikke virke, og sand vil fortsette å komme inn i brønnen og over tid ødelegge pumpen helt.

Trykkstøt er en annen hendelse som er skadelig for pumpen. Det skjer når pumpen stopper for raskt, og energien som er opplagret i det strømmende vannet plutselig stopper. Trykkstøt kan gjenkjennes som en høy lyd, som om noen slår på rørene. Støtet sliter på både pumpe, rør og ventiler og må utbedres umiddelbart.

En måte å håndtere problemet på er å montere mykstart- og -stoppfunksjonalitet på pumpen. En annen måte er å innføre en luftbuffer i rørledningen for å absorbere energien i vannet.   

Til slutt har vi kavitasjon, som er en typisk følge av fall i statisk vannspeil og høy vanntemperatur. Når vannspeilet faller, vil innløpstrykket også falle, og kombinert med høy mengde over pumpens driftspunkt kan dette føre til at vannet koker. Den hurtige dannelsen og sammenbruddet av luftbobler i kokende vann kan være ødeleggende for pumpen dersom det ikke blir tatt hånd om svært raskt. 

Hvis du opplever kavitasjon, kan det være en løsning å senke pumpen dypere ned i brønnen for å oppnå tilstrekkelig trykk igjen, eller å redusere mengden.

Som du kan se, er det ganske mange faktorer som kan ha en negativ effekt på pumpens levetid – og det lønner seg å holde øye med dem og handle proaktivt hvis du vil at pumpene dine skal vare lenger og trenge mindre vedlikehold og reparasjoner.  

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels