Ytelsesregulering i grunnvannsapplikasjoner

Lær om de ulike alternativene for ytelsesregulerende, overdimensjonerte pumper, og fordeler og ulemper ved disse.

Hvis en pumpe er underdimensjonert og derfor ikke klarer å levere nødvendig mengde eller trykk, er det grenser for hva som kan gjøres for å øke ytelsen – ofte er den eneste løsningen å bytte pumpe. Hvis pumpen er for stor, er det imidlertid flere ting som kan gjøres for å optimalisere ytelsen både når det gjelder mengde og trykk.

I denne oppgaven lærer du om de ulike alternativene for ytelsesregulering samt fordeler og ulemper ved hver løsning.

La oss starte med den mest effektive løsningen: Styring av hastigheten. Ved å installere en frekvensomformer i kombinasjon med for eksempel en trykksensor, justeres pumpens hastighet automatisk i henhold til etterspørselen, for å sikre optimalt trykk og mengde til enhver tid.

Siden pumpen aldri kjøres med en høyere hastighet enn det som faktisk er nødvendig – slik det ville være tilfelle med en konstant hastighet – er energibesparelsene ganske betydelige. En reduksjon av hastigheten med for eksempel 10 % betyr faktisk energibesparelser på nesten 30 %, fordi hastigheten tilsvarer energien opphøyd i tredje potens.

I tillegg til pålitelig ytelse og energieffektiv drift, leveres frekvensomformeren også med innebygd pumpe- og motorvern. Dette beskytter installasjonen mot alle typer elektriske overbelastninger, som for høye strømstyrke, over- og underspenning og faseubalanse.

Pumpeytelsen kan også reguleres effektivt ved hjelp av ventiler. En strupeventil øker friksjonen i systemet for å redusere mengden. 

Når det gjelder energieffektivitet, er det imidlertid ikke en spesielt fornuftig løsning. Dette skyldes at reguleringen utføres av ventilen som reduserer trykket  i forhold til mengde – mengden som pumpen fortsetter å opprettholde, uavhengig av begrensningen.

Det kan sammenlignes med å kjøre en bil med full gass hele tiden og bruke bremsene for å redusere hastigheten samtidig.

En annen måte å regulere en pumpes ytelse på, er å endre pumpehjulets diameter. Dette gjøres ved å redusere pumpehjulets diameter noe mer for å oppnå nøyaktig påkrevd mengde og trykk.

Bytte av pumpehjul er en ganske kostbar løsning, men vil på en effektiv måte redusere både mengde og trykk. Vær imidlertid oppmerksom på at når pumpehjulene er endret, er det umulig å gå tilbake til den opprinnelige diameteren. Skulle behovet for høyere trykk oppstå, må pumpen eller i det minste pumpehjulet byttes helt.   

Som du har sett, finnes det ulike alternativer når det gjelder ytelsesregulering:

• Styring av hastigheten.
• Struping
• Modifikasjon av pumpehjulets diameter

Hver og en av disse gir ønsket resultat, men driftskostnader og energieffektivitet varierer. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 5
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 25 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels