Grundfos ALPHA1-sirkulasjonspumpe

45 - Grundfos ALPHA1-sirkulasjonspumpe

Dette emnet gir deg en innføring i funksjonene til ALPHA1-sirkulasjonspumpen og hvilke fordeler de kan gi for installatører og huseiere.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 1
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 8 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels

Kursoversikt

00:03:56

En innføring i funksjonene og fordelene med ALPHA1-sirkulasjonspumpen

Lær om de tre hovedgrunnene for å velge ALPHA1

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært