Pumpenes rolle i fjernenergisystemer

Gå bak kulissene og lær hvorfor pumper er det bankende hjertet i fjernenergi.

Fjernenergi er en energieffektiv løsning og den kan, hvis den brukes riktig, også være den mest bærekraftige. Men hvordan fungerer det egentlig? Og hvordan transporteres energien fra A til Å? En rekke pumper jobber sammen for å bidra til et vellykket fjernenergisystem.

De sørger for at vannet kommer seg fra det sentrale anlegget til individuelle hjem på den mest energieffektive og pålitelige måten. I denne oppgaven vil vi bruke et kombinert varme- og kraftanlegg – også kjent som et CHP-anlegg – som utgangspunkt. Vi forklarer den trinnvise prosessen om hvordan et antall pumper omgjør energi til varmt og kaldt vann.

Underveis skal vi se på hvert trinn og fremheve viktigheten til hver pumpe. La oss starte med CHP-anlegget. Herfra produseres fjernenergi ved hjelp av drivstoff som blant annet biomasse, solenergi og vindenergi. Denne prosessen starter vannets reise mot bolighus og industribygg.

Når vannet er pumpet ut til understasjoner, er det endelig klart til å bli distribuert til bolighus for å kontrollere innetemperaturer og varme opp vann. Selv om dette eksemplet fremhever hvordan energi produseres på et kombinert varme- og kraftanlegg, er prosessen til et fjernenergisystem i hovedsak den samme uavhengig av typen kraftanlegg det er snakk om.

Hver pumpe er en avgjørende del av maskineriet som utgjør et fjernenergisystem. Sammen sørger pumpene for at fjernenergi er den mest bærekraftige, energieffektive og kostnadseffektive løsningen på energiutfordringer. Og alt starter ved det sentrale anlegget.

Hovedpumpene ved disse anleggene er selve hjertet til fjernenergisystemer. Deres mål er å distribuere store mengder vann til distribusjonssystemet. På grunn av lengden vannet må reise er det viktig at de er robuste og pålitelige for å vare så lenge som mulig.

Før vann fordeles er det avgjørende at kvaliteten lever opp til de angitte standardene. For å garantere dette må det filtreres kontinuerlig. Strømningsfilterpumper resirkulerer ca. 10 % av totalstrømningen gjennom en sil.

En sil er vanligvis plassert i nærheten av styreventiler og bidrar til å fjerne urenheter som rusk og andre materialer som kan komme inn i rørene. Fjerning av urenheter er viktig fordi det hindrer eventuelle reduksjoner i systemets effektivitet. Kjeleshuntpumper opprettholder systemets ytelse ved å resirkulere vannet i kjelen.

På den måten sikrer pumpene at forskjellen i temperatur mellom toppen og bunnen av kjelen ikke er for høy. Dette reduserer kondensrisikoen, noe som er avgjørende for kjeler som ikke er designet for å tåle kondens. I verste fall kan kondens forårsake rust og resultere i redusert systemlevetid. En kjeleshuntpumpe bidrar til å omgå disse problemene, noe som fører til en mye lengre levetid.

Pumper til oppvarming i stille perioder gir rask oppstart og optimal kjelebeskyttelse. De gir en jevn strøm av vann gjennom kjelen, selv når den er i standby. På grunn av dette kan systemet starte på nytt umiddelbart uten å måtte varme opp vannet på nytt først. Røykgasstemperaturen kan ha en betydelig påvirkning på den totale effektiviteten til en kjele.

Installering av en economiser mellom kjelen og pipen gjør det mulig å kontrollere kjelens røykgass. Dette sikrer at all absorbert energi brukes. Å installere en røykgass-economiser kan redusere drivstoffkostnadene opptil 15 %. På dette stadiet er vannet vi fulgte fra det sentrale anlegget snart fremme.

Distribusjonspumper transporterer vann fra understasjoner til individuelle forbrukere og før du vet ord av det, er radiatorene fylt med varmt vann og husholdningens temperaturer kan reguleres. For å nå avsidesliggende områder kan pumper også distribueres videre ut i systemet. Dette kan også redusere systemtrykket.

Det er også viktig å installere blandekretser. Disse styrer strømningen og temperaturen til fjernvarmen for å oppfylle de forskjellige forbrukernes temperaturkrav i tillegg til at de utnytter bærekraftige energikilder i visse områder av nettverket. Alle disse fasene kombineres for å lage et vellykket fjernenergisystem, samtidig som de fremhever hvorfor fjernenergi er fremtidens energiløsning.

La oss gå gjennom funksjonene ved og fordelene med hver pumpe én gang til: Hovedpumpe: Distribuerer vann til distribusjonssentralene. Kjeleshuntpumpe: Resirkulerer vann og reduserer kondens. Strømningsfilterpumpe: Fjerner alle urenheter fra resirkulert vann.

Pumpe for varming i stille perioder: Sikrer rask oppstart og optimal beskyttelse av kjelen. Røykgass-economiser: Kjøler ned røykgassen, hvilket reduserer drivstoffkostnader med opptil 15 %. Distribusjonspumpe: Distribuerer energi til individuelle hjem. 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels