Funksjoner og fordeler ved SQ/SQE-pumpen

Se hvordan et bredt utvalg av beskyttelsesfunksjoner gjør SQ/SQE-pumpen til et robust valg for bruksområder under bakken.

Når en nedsenkbar pumpe er installert under bakken, er ingenting viktigere enn pålitelig drift, siden service både er vanskelig og dyrt.    

I denne veiledningen skal vi se nærmere på de viktigste funksjonene og fordelene ved SQ/SQE-pumpen for å vise deg hvor robust og godt forberedt pumpen er for drift under bakken.

Vi begynner med å se på SQ/SQE-pumpens innebygde beskyttelsesfunksjoner. Disse inkluderer beskyttelse mot: Over- og underspenning Tørrkjøring Overbelastning. La oss gjennomgå dem én etter én for å finne ut mer om hvordan de bidrar til å sikre pålitelig ytelse – både ved vannmangel og fluktuerende strømforsyning. 

Store variasjoner i strømforsyningen, som underspenning og overspenning, vil skade en tradisjonell  vekselstrømmotor over tid. Den robuste SQ/SQE har et svært bredt forsyningsspenningsområde, noe som i seg selv reduserer risikoen for overoppheting av motoren.

Hvis spenningen beveger seg utenfor intervallet mellom 150 V og 315 V, Vil pumpen stanse automatisk for å beskytte motoren. Når spenningen er tilbake innenfor de akseptable grensene, starter pumpen igjen.

Illustrasjonen sammenligner spenningsområdet til en tradisjonell pumpe med SQ/SQE-pumpens område. Et lite område vil mer sannsynlig forårsake hyppige, upraktiske stanser eller skade pumpen.

Tørrkjøring kan føre til at en pumpe bryter sammen – spesielt hvis den brukes i et område med brønner med lite vann. Den integrerte beskyttelsen mot tørrkjøring i SQ/SQE-pumpen slår av pumpen automatisk hvis vannmangel oppdages. 

Etter 5 minutter vilpumpen forsøke å starte igjen. Hvis det fortsatt ikke er vann, vil den stanse igjen og prøve en ny omstart 5 minutter senere. Denne syklusen vil fortsette til det oppdages vann i pumpen. 

La oss se på problemet med overbelastning. Pumper er vanligvis utsatt for overdreven belastning når strømforbruket øker, for eksempel under oppstart når pumpen går med høy hastighet.

Takket være den innebygde funksjonen for myk start begrenser SQ/SQE-pumpen strømtrekket fra strømnettet for å hindre skadelig overbelastning av den elektriske installasjonen. Diagrammet illustrerer forskjellen i strømtrekket mellom en tradisjonell pumpe og en SQ/SQE-pumpe under oppstart. 

Men fordelene med myk start-funksjonen stopper ikke her. En myk start av pumpen reduserer også forekomsten av trykkstøt i rørene og minimerer pumpeslitasje under oppstart. Begge disse fordelene forlenger levetiden til SQ/SQE-pumpen. 

Det er en lang liste over innebygde beskyttelsesfunksjoner, noe som betyr at du ikke trenger noe ekstra beskyttelsesutstyr for å sikre pålitelig drift under bakken ved valg av SQ/SQE-pumpen for bruk til grunnvann. 

Pumpen er enkel å installere takket være den lette vekten, og den krever ikke ekstern startboks.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 6
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 40 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels