Pumpedimensjonering og -installasjon i grunnvannsapplikasjoner i husholdninger

Lær det grunnleggende om å dimensjonering og installering av nedsenkbare pumper for grunnvannspumping, og hvorfor riktig dimensjonering er så viktig.

I denne veiledningen vil du lære det grunnleggende om dimensjonering av nedsenkbare pumper for bruk til grunnvannsutvinning i boliger. Vi vil også se kort på beste praksis når det gjelder å installere pumpene.   

Grunnvannsutvinning i boliger er som regel relevant i avsidesliggende områder der kostnadene ved å utvide den kommunale vannforsyningen til bare noen få hus, er for høye.    

I stedet bores det en brønn  nær de enkelte boligene, og en nedsenkbar pumpe installeres. Dette gir husholdningen grunnvann til alle formål i boligen.

Det viktigste ved dimensjonering av en nedsenkbar pumpe er å sørge for at den kan levere ønsket trykk og gjennomstrømning. Den nødvendige gjennomstrømning avhenger av sluttbrukerens krav. Hvis det er to bad, en vaskemaskin og en oppvaskmaskin i huset samt et vanningssystem i hagen, må pumpen kunne levere høyere gjennomstrømning enn hvis det bare er ett bad og en kjøkkenkran.   

Trykket – eller trykkhøyden – finnes ved å bestemme følgende parametere: Trykkhøyde og tap fra dynamisk vannstand til membrantank – den dynamiske vannstanden er vannstanden når pumpen er i drift. Trykkhøyde og tap fra membrantank til den høyeste kranen i huset. Minimumstrykk ved høyeste kran.   

Når du har fastslått disse parameterne, kan du velge den optimale pumpen til grunnvannsutvinningen. Bare finn ønsket gjennomstrømning og trykkhøyde på pumpekurvediagrammet. I dette eksempelet trenger du en pumpe som kan levere 2 m3/t ved 100 m, f.eks. en SQ2-pumpe.

Men er dimensjonering så viktig når det bare er ett hus som

bruker pumpen? Svaret er ja. En underdimensjonert pumpe fører til lavere gjennomstrømning eller trykk, noe som betyr at den ikke vil kunne levere den nødvendige kapasiteten per time ved toppbelastning eller levere det nødvendige trykket.

En overdimensjonert pumpe, derimot, vil redusere energieffektiviteten og gi unødvendig høye driftskostnader. Så for familien som bor i huset, er dimensjonering viktig.    

Nå har vi fastslått den optimale dimensjoneringen av den edsenkbare pumpen, så la oss se på noen viktige installasjonspunkter. Som en tommelfingerregel skal den nominelle pumpediameteren være den samme som borehulldiameteren.   

Hvis borehullet er for stort, er det en risiko for at mangel på hastighet forbi motoren vil føre til at vannet står stille i borehullet og potensielt overoppheter motoren. Motoren er veldig følsom overfor vannets temperatur, så pass alltid på at minimumsstrømningen forbi motoren er 0,15 m/s hvis grunnvannstemperaturen er over 30 °C.    

Under tøffe forhold kan pumpen utstyres med kjølehylse for å optimalisere motorkjølingen.   

Et annet viktig aspekt er installasjonsdybden. Pumpeenheten må installeres under det dynamiske vannspeilet for å sikre at det ikke er risiko for tørrkjøring under drift. 

Til slutt skal vi se på trykktanken i et nedsenkbart system. Størrelsen på tanken avhenger av valg av pumpe, som er en grei ting å huske på – spesielt hvis plassen i huset som er tildelt tanken, er relativt begrenset.

I et konvensjonelt system der pumpen styres ved hjelp av en trykkbryter, må trykktanken vanligvis kunne holde mellom 50 for å sikre tilstrekkelig trykk i kranene.    

Hvis vi derimot installerer en mer avansert pumpe med innebygd frekvensomformer, er en liten tank på 8 liter nok. Dette er fordi pumpen selv justerer hastigheten automatisk etter etterspørsel for å levere nøyaktig nødvendig trykk i alle kranene til enhver tid.

Noe som betyr mer komfort for de som bor i huset.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 6
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 40 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels