Beskyttelsesfunksjoner for Grundfos SQE: Tørrkjøringsbeskyttelse

Lær om den innebygde tørrkjøringsbeskyttelsen til SQE og de mange fordelene den gir både for installatør og boligeier.

Grundfos SQE nedsenkbare pumper er utstyrt med tre unike beskyttelsesfunksjoner.

I denne videoen skal vi fokusere på tørrkjøringsbeskyttelse. For å illustrere funksjonen skal vi sammenligne SQE-pumpene med en konvensjonell 4” nedsenkbar pumpe.

Men la oss først se nærmere på hvorfor tørrkjøring oppstår.

Den statiske vannstanden rundt en brønn vil stige og synke, avhengig av hvor mye det regner og hvor mye vann som pumpes i området. Når du slår på en pumpe i en brønn, trekker den vannet mot umpeinnløpet, og skaper en kjegleformet synkesone. Hvis det statiske vannstanden er for lav eller hvis pumpekapasiteten overstiger det maksimale brønntilsiget, vil vannets synkehøyde i brønnen falle under pumpens innløp. Dette betyr at pumpen vil gå uten vann.

En konvensjonell 4” pumpe kan ikke oppdage en slik tørrkjøringssituasjon. Den vil bare fortsette å gå, bare uten den viktige vannstrømningen for å kjøle ned motoren og smøre pumpelagrene. Resultatet er kritisk slitasje på lagrene ogoverhengende risiko for overoppheting.

Hvis motoren har innebygd varmebeskyttelse, slås den av når det registreres en viss motortemperatur. Men når motoren er avkjølt, starter den automatisk på nytt og gjen- tar det skadelige tørrkjøringsmønsteret. Selv kortvarig tørrkjøring vil gi redusert pumpeytelse og tap av levetid. Hvis det fortsetter over lengre tid, kan pumpen ødelegges helt på grunn av komponentslitasje.

For vanlige 4” pumper er beskyttelse mot tørrkjøring ekstrautstyr.

Med SQE-serien er det en innebygd funksjon.

La oss se hvordan det fungerer.

Hvis vannstanden i brønnen synker under innløpet, vil motoreffektforbruket synke drastisk – det er ikke vann å transportere.

Denne endringen i driften oppdages umiddelbart av den innebygde frekvensomformeren, som stopper motoren før det oppstår skader.

Etter 5 minutter vil pumpen automatisk gjenoppta driften, men hvis vannet ikke har kommet tilbake ennå, slutter pumpen å fungere etter bare fem sekunder.

Dette mønsteret vil gjenta seg til vannet har steget over innløpsnivået.

Pumpens levetid og ytelse forblir den samme etter disse korte forekomstene av tørrkjøring.

Når vannstanden stiger over innløpet, starter pumpen og fortsetter upåvirket.

Fordelene med tørrbeskyttelse for SQE-pumper er ganske åpenbare.

Installatøren vil unngå kostbare, tidkrevende servicebesøk til pumper som er skadet av lange perioder med tørrkjøring.

Boligeieren vil ha tilgang til vann, når det er tilgjengelig i brønnen, med en pumpe som vil beskytte seg selv og kjøre pålitelig i årevis.

 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 6
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 40 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels