GRUNDFOS SQE – beskyttelsesfunksjoner: Myk start

Finn ut hvordan funksjonen for myk start for SQE er et bedre alternativ enn konvensjonelle 4” nedsenkbare pumper, med raskere installasjon og økt pumpepålitelighet.

Serien av Grundfos SQE nedsenkbare pumper er utstyrt med tre unike beskyttelsesfunksjoner. I denne videoen fokuserer vi på myk start og vise hvordan denne funksjonen gagner både installatør og boligeier. For å illustrere poenget vårt, sammenligner vi SQE-serien med en 4” nedsenkbar pumpe med en konvensjonell en- eller trefasemotor. La oss begynne med 4”-pumpen.

Den mest brukte startmetoden for motorer i 4” konvensjonelle pumper kalles direkte start. Sagt på en enklere måte: Full fart fremover. Enfasede motorer kan ikke starte uten hjelp ved bruk av direkte start. De krever en enhet som kalles motorstarter for å få motoren i gang. Motorstarteren kan integreres i motoren men ofte monteres den eksternt mellom forbindelses- og trømforsyningskabelen, noe som krever ekstra installasjonsarbeid. Trefasemotorer trenger ikke motorstarter. Så hva er problemet? Når en pumpemotor startes med direkte start, nås den nominelle hastigheten nesten umiddelbart. På de første millisekundene etter start kan motorstrømmen nå et nivå mange ganger høyere enn nominell verdi.

Denne metoden har flere ulemper:

1) Brå oppstart kan føre til forstyrrelser i andre elektriske apparater koblet til samme kurs, for eksempel belysning.

2) Det kan også fremkalle en brå vannstrøm som forårsaker et trykkstøt. Disse støtene kan redusere installasjonens levetid.

3) Til slutt kan det føre til at pumpen forskyver seg i brønnen som en fysisk motreaksjon på akselerasjonen av de roterende delene.

Dette vil også bidra til redusert systemlevetid. 

La oss nå ta en titt på SQE-serien. Alle pumpene i denne serien har en integrert frekvensomformer og trenger ikke motorstarter. På grunn av funksjonene til den integrerte frekvensomformeren, har pumpen en jevn oppstart. Motorhastigheten øker sakte og når den nominelle verdien i løpet av 3 sekunder.

Denne langsomme økningen i hastighet holder motorstrømmen lav og eliminerer risikoen for elektriske forstyrrelser. På toppen av dette øker strømningshastigheten proporsjonalt med motorhastigheten, noe som betyr at det ikke er plutselige vannstøt i kranene. Samtidig som pumpebevegelsene holdes på et absolutt minimum

Så la oss oppsummere fordelene. Myk start reduserer belastningen på den elektriske og mekaniske installasjonen. For installatøren betyr myk start en rask og enkel installasjon, uten behov for motorkontaktorer. For boligeieren er myk start at elektriske apparater ikke forstyrres og at det kommer ikke brå vannstøt når pumpen starter. Det betyr også at pumpen vil gå pålitelig i årevis, med minimum slitasje på systemet.

 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 6
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 40 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels