GRUNDFOS SQE – beskyttelsesfunksjoner: Spenningsvern

Oppdag hvordan en SQE justerer driften i henhold til den faktiske forsyningsspenningen. Det gir installatøren færre servicetilkallinger og boligeieren en pumpe med lengre levetid.

Serien av Grundfos SQE nedsenkbare pumper er utstyrt med tre unike beskyttelsesfunksjoner.  I denne videoen fokuserer vi på spenningsvern. Før vi går ser på SQE,  skal vi ta en titt på hvordan en konvensjonell 4” nedsenkbar pumpe reagerer på spenningsvariasjoner i et scenario der 230 V er standarden. I mange deler av verden varierer forsyningsspenningen ganske mye. Dette har en negativ effekt på elektrisk utstyr som krever jevn forsyningsspenning. 

Ta en konvensjonell 4” nedsenkbar pumpe, for eksempel.

Hvis forsyningsspenningen synker, vil motorstrømmen øke og dette vil føre til at temperaturen på motoren stiger. Skulle forsyningsspenningen synke med mer enn 10 % – til under 207 V. – vil motorkontaktoren ganske enkelt stoppe pumpen på grunn av det høye strømnivået. Når spenningen øker og går inn i det aksepterte spenningsområdet, kan det hende at pumpen ikke kan gjenoppta driften automatisk hvis motorkontaktoren har en manuell tilbakestilling.

Hvis forsyningsspenningen øker til et nivå over nominell verdi, vil motorhastigheten, og dermed belastningen, også øke. Dette vil føre til at både motorstrøm og motortemperatur øker.  

Hvis forsyningsspenningen overstiger 252 V, vil motorkontaktoren stoppe pumpen. SQ/SQE-serien er bedre egnet til å håndtere slike variasjoner.

Først og fremst er pumpene i stand til å fungere innenfor et svært bredt forsyningsspenningsområde. De er også i stand til å justere driften automatisk i henhold til den faktiske forsyningsspenningen – og holde motoren oppdatert og temperaturen under de øvre grensene.

En SQE pumpe for 230 V nominell spenning vil gi vannstrømming så lenge forsyningsspenningen forblir over 150 V.

Faktisk vil den gi maksimal ytelse med så lite som 198 V. Skulle forsyningsspenningen synke under 198 V, vil pumpen redusere motorhastigheten for å holde motorstrømmen under øvre grense og unngå overoppheting, men den vil fortsette å levere vann til huset.

Ikke før strømforsyningen faller under 150 V. slutter SQE-pumpene å fungere. Det samme gjelder hvis forsyningsspenningen øker. Fra 230 V opp til 264 V forblir ytelsen upåvirket. Og motorstrømmen avtar. Under visse forhold kan driften fortsette hvis forsyningsspenningen øker ytterligere.

Til slutt vil pumpen stoppe for å beskytte seg selv. Når strømforsyningen kommer inn i det aksepterte spenningsområdet, starter SQE-pumpene automatisk.

Hvis forsyningsspenningen er innenfor 14 % av nominell verdi, blir ytelsen ikke påvirket. Fordelene er ganske klare. For installatøren betyr spenningsvernet på SQE færre servicebesøk. Pumpen er rett og slett bedre rustet for å håndtere variasjoner i forsyningsspenningen – selv variasjoner som er store nok til å stoppe en konvensjonell pumpe.

For boligeieren betyr spenningsvernet en jevn forsyning av vann innenfor et bredt spenningsområde. For ikke å nevne en pumpe som vil vare lenge ettersom overoppheting er på et absolutt minimum.

 

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 6
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 40 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels