Installere og sette i drift LC-pumpestyringen

Lær hvordan du installerer og setter i gang en LC-pumpestyring, og finn ut hvordan du tester produktet når det er satt opp

Takket være det intuitive displayet og muligheten til å koble til smarttelefon appen Grundfos GO, er installasjonen og igangkjøringen av LC-pumpestyring en relativt enkel prosess.

I denne modulen viser vi deg hvordan det gjøres, i tillegg til å forklare hvordan du kan teste produktet.

Hvis du har behov for å kommunisere med eksterne systemer, bør du installere en grensesnitts modul for kommunikasjon, CIM.

Løsne skruene, fjern frontdekselet og skyv modulen på de tre styrepinnene og inn i kontakten.

Når modulen er på plass, kan du opprette elektriske tilkoblinger til modulen slik det står beskrevet i instruksjonen som ble levert med modulen.

LC-pumpestyring er en kompakt enhet, og så snart CIM er installert, vil alt du trenger, være installert i denne boksen.

Dette inkluderer til og med motorvern, som ellers monteres eksternt.

La oss se nærmere på den elektriske installasjonen.

Vi kommer til å bruke trefaset installasjon i eksempelet vårt, men du kan også bruke enfaset installasjon.

Først kobler du til de tre fasene.

De kobles til L1, L2, og L3, slik det vises her.

Pumpen kobles direkte til reléet.

Deretter kobler du pumpen, eller pumpene hvis du bruker to, til PTC-klemmene.

PTC står for ”positiv temperaturkoeffisient”. Disse små motstandene måler temperaturen i viklingene i pumpen.

Når de overskrider en viss temperatur, kobler PTC om signalet til  styringen for å stoppe pumpen.

Når pumpen står stille, avkjøles den.

Så snart den når riktig temperatur, begynner den å gå igjen.

Selv om PTC måler temperatur, kan den ikke måle nivået av fuktighet inne i pumpen.

Heldigvis kan en fuktighetssensor gjøre det.

Fuktighetssensoren fungerer på samme måte som PTC-bryterne.

Så hvis pumpen ikke startes igjen etter at temperaturen har sunket, et det fordi det har kommet fuktighet inn i pumpen, og i så fall må dette løses.

Det er blitt designet en ny inngang i LC-pumpestsyringen som oppdager både overoppheting og fuktighet i ett signal.

Når du slår på pumpen, begynner displayet å blinke.

Det er her du må bestemme deg for hvilke sensorer som skal måle nivået.

Det finnes to ulike måter å gjøre dette på.

En måte er å plassere en trykksensor i vannet i kummen eller brønnen.

Jo høyere trykket er, desto høyere er vannstanden.

En annen mer tradisjonell måte er å bruke nivåvipper.

Når du har valgt sensoren du vil bruke, må du angi nominell strøm og velge enten enfaset eller trefaset installasjon.

Deretter går du gjennom flere nivåinnstillinger.

Først må du stille inn tørrløpsnivået.

Deretter må du velge hvilket nivå pumpene skal stoppe på.

Så velger du hvor høyt nivået skal være før pumpe 1 og pumpe 2 starter henholdsvis.

Til slutt velger du et nivå som du mener er kritisk høyt.

Når du har stilt inn alt dette, kjører pumpen.

Men dette var bare et raskt oppsett via brukerdisplayet på LC - styringen (regulatoren).

La oss ta en titt på det brede spekteret av muligheter som Grundfos GO tilbyr.

Før du gjør noe annet, må du laste ned appen.

Den er tilgjengelig i både App Store og Google Play.

Når du har lastet ned appen og koblet den til pumpene via Bluetooth, får du en oversikt over ytelsen deres.

Du kan også få statusrapporter om hvor mye strøm de har brukt, hvor mange timer de har kjørt og mye mer, men det er i innstillingsmenyen Grundfos GO virkelig skiller seg ut.

Her kan du få mest mulig ut av LC-styringen.

Du kan for eksempel justere de forskjellige start/stopp-nivåene direkte fra appen, men du kan til og med justere konfigurasjonen for visse innganger og utganger.

Velg simpelthen om den konfigurerbare inn-/utgangen skal være en digital inngang, temperaturinngang, digital utgang og så videre.

Grundfos GO er det eneste stedet der du kan bestemme hva du vil at  sensoren skal måle.

Appen gir deg en mye mer intuitiv og brukervennlig oversikt enn displayenheten på styringen (regulatoren).

Tidligere nevnte vi temperatur- og fuktighetssensorene.

I Grundfos GO kan du velge hvor lenge forventet avkjølingstid for pumpen skal være.

På denne måten blir det tydeligere om det er temperatursensoren eller fuktighetssensor som har problemer.

Når du har installert og kjørt i gang LC-styringen, er det på tide med en prøvekjøring.

I den siste delen av modulen viser vi deg kort hvordan du gjør dette ved tømming.

Først må du fylle kummen med vann og sørge for at pumpen starter automatisk på det definerte nivået.

For å teste tørrkjøringsfunksjonen stopper du ganske enkelt pumpen manuelt og venter mens kummen tømmes.

Hvis regulatorenheten indikerer en alarm og stopper pumpen når innstilt nivå er nådd, fungerer tørrløpsfunksjonen slik den skal.

Funksjonen for høyt nivå kan testes ved at du stopper pumpen manuelt
og fortsetter å fylle kummen med vann.

Og når styringsenheten indikerer en alarm, er det definerte nivået nådd.

Det var alt for installasjons- og igangkjøringsprosessen til LC-pumpestyring.

Vi håper at dette hjelper deg neste gang du jobber med en LC-pumpestyring.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 20 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels