Introduksjon til livssykluskostnader

Få en introduksjon til de skjulte kostnadene ved et pumpeanlegg.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 6 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels