Motorer og motorvern

14 - Motorer og motorvern

Dette emnet vil hjelpe deg å bli bedre kjent med motorene som brukes i pumper og hvordan du beskytter dem for å forlenge levetiden.

Start kurs

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 12 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende

Kursoversikt

00:03:06

Elektromotorer

Identifiser komponentene i en elektromotor og lær hvordan du beregner virkningsgrad.

Motorvern og de vanlige årsakene til feil i motorer

Identifiser de vanlige årsakene til feil i motorer.

00:02:27

Spesielle motorverntyper

Lær om viktigheten av pumpevern.

Test kunnskapen din

Svar på noen få spørsmål for å teste det du har lært