Overvåking og styring av pumpestasjoner

Bli kjent med hvordan overvåking kan forbedre pumpestasjonen basert på et utvalg Grundfos-produkter.

Overvåking er en veldig verdifull del av et stort utvalg industrielle applikasjoner hvis du vil vite hva som skjer i systemet, spesielt hvis installasjonen er under bakken, som er tilfellet med pumpestasjoner.

I denne oppgaven vil vi presentere Grundfos™ overvåkings- og styreprodukter, og forklare hvordan de tilfører verdi til systemet ditt og forhindrer upraktiske hendelser som ikke-planlagt nedetid. Alle produktene tilpasser seg perfekt for å gjøre installasjon, igangkjøring og selvrensingen av pumpene og kummen enkelt, noe som gir deg en brukervennlig løsning med åpenbare fordeler. La oss ta en titt på produktene og de fremste funksjonene, en for en.

Grundfos Dedicated Controls er et intelligent overvåkings- og styresystem med alle funksjonene som kreves for å betjene og optimalisere en pumpestasjon. Start- og stoppnivåene for pumpene kan overføres fra enten flottørbrytere, en ultralydsensor eller en trykkgiver. Den styrer opptil seks pumper og kommer med følgende høydepunkt:

Automatisk energioptimalisering gjennom kontinuerlig tilpasning av pumpehastigheten etter behov. Tilstoppingsfri takket være automatiske spylesekvenser og omvendt rotasjon. Enkel igangkjøring, takket være en innebygd installasjonsveiviser. Blandingskontroll for å hjelpe reduseringen av slamavsetninger i bunnen av kummen. Og integrering med alle SCADA-system Alle dise funksjonene bidrar til å optimalisere pumpestajonen, noe som gjør den både energieffektiv og mer pålitelig.

Grundfos IO 113-sensormodul er spesialdesignet for SL- og SE-avløpspumper med et klart formål: å beskytte motoren mot skade. Dette gjøres ved kontinuerlig å overvåke fuktigheten i motoren, viklingstemperaturen og vanninnholdet i det nærmeste oljekammeret.

Hvis fuktigheten, motortemperaturen eller vanninnholdet i det nærmeste oljekammeret går over det godkjente nivået sender sensoren ut et varsel. Dette betyr at vedlikehold kan utføres før en potensiell svikt som resulterer i redusert nedetid, og kanskje like viktig, trygghet.

Så har vi MP 204 Grundfos™ elektroniske motorbeskyttelse som beskytter motoren hele døgnet. Den lar deg også overvåke energiforbruket ditt. Den forhindrer skade på motoren og pumpen ved å overvåke en rekke parameter, inkludert:

Overbelastning og underbelastning. Motortemperatur. Overspenning og underspenning. Energiforbruk. Isolasjonsmotstand. Spenningsfase mangler. Fasefølge.

For eksempel hvis MP 204 måler et fall i effektfaktoren kan det være en indikasjon på at pumpen er tilstoppet eller tett. Eller det kan være fordi et løpehjul er slitt og trenger vedlikehold for å forhindre svikt eller potensiell oversvømmelse.

Deretter følger Grundfos CUE frekvensomformeren. Den er utviklet for å sikre den mest energieffektive driften ved å automatisk justere pumpe hastigheten etter behov. La oss raskt ta en nærmere titt påhvordan det fungerer. En pumpestasjons ytelse er vanligvis basert på en daglig profil hvor det høyeste behovet er om morgenen og om kvelden. En frekvensomformer gjør det mulig å styre utløpsstrømningen og sørge for at energien ikke sløses ved konstant høy hastighet når strømningen er lav om dagen.

Dessuten er CUE-frekvensomformeren forhåndsprogrammert. Dette lar deg redusere igangkjøringstiden betraktelig sammenlignet med å programmere en standard frekvensomformer manuelt fra begynnelsen.

Så har vi IO 351 B-modulen. Den utveksler digitale og analoge signaler mellom kontrollenheten og det øvrige elektriske systemet.

IO 351 B brukes med en eller to Grundfos- avløpspumper med fastsatt hastighet. Alternativt kan den styres av eksterne variable frekvensomformere som for eksempel Grundfos CUE- frekvensomformer.

Så har vi CU 362, som i hovedsak er «hjernen» i Dedicated Controls-systemet. Dens funksjoner inkluderer en innebygd veiviserfunksjon, fullt grafisk display, tilgjengelige stedsdata, dynamiske knapper og mye mer.

I tillegg er det flere adaptive funksjoner innebygd i CU 362, inkludert: Energioptimalisering. Gruppering av pumper. Den er tilstoppingsfri. og mye mer… CU 362 støtter også kommunikasjon med overvåkingsutstyr eller andre eksterne enheter ved bruk av modulen for kommunikasjonsgrensesnitt (CIM) via flere protokoller. Den tillater også avansert datakommunikasjon både via kabel og trådløst (GPRS og GSM) til BMS- og SCADA-system.

Til slutt har vi Grundfos Remote Management som er et internettbasert system for overvåking og håndtering av pumpeinstallasjoner, og et kostnadseffektivt alternativ til SCADA-system. Den gir deg en oversikt over avløpsnettverket og gir deg tilgang til overvåking i sanntid og analyser uten at du må forlate kontoret.

Så hvis din kommune har mange pumpestasjoner, kan du spare betydelig tid og bemanningskostnader fordi det ikke er nødvendig med manuelle inspeksjoner.

For å oppsummere: Grundfos™ overvåking- og styringsprodukter gir deg umiddelbar tilgang til systemets data, som kan: Forbedre energieffektivitet og pålitelighet. Reduser eller fullstendig unngå nedetid. Redusere både igangkjørings- og driftkostnader. Og generelt gi trygghet siden du vet hva som skjer i pumpestasjonen din hele døgnet


Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 0 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende